Aicina ziņot par neprecizitātēm saņemtajos rēķinos

Aicina ziņot par neprecizitātēm saņemtajos rēķinos

SIA ” Jēkabpils ūdens ” septembra mēnesī uzsāka  maksas rēķinu piegādi. Šobrīd paralēli uzņēmumā notiek arī jaunas klientu apkalpošanas sistēmas ieviešana, lai padarītu ērtāku klientu apkalpošanu.

Sakarā ar jaunās sistēmas ieviešanu, iespējams, rēķinos vai sūtījumos adresātiem ir radušās neprecizitātes. Ja klients konstatē kļūdas rēķinā vai arī ir pieteicies cita veida rēķina saņemšanai, lūdzam sazināties ar SIA “ Jēkabpils ūdens ” Klientu daļu pa tālruņiem 65232340, 29286891 vai e-pastu sarmite.cielava@jekabpilsudens.lv

Atgādinām, ka SIA “Jēkabpils ūdens” klientam piedāvā rēķinu saņemt elektroniski, izvēlēties apmaksas veidu ar abonenta grāmatiņu, kā arī saņemt drukātu rēķinu, kas ik mēnesi maksās 1,21 euro.

SIA “ Jēkabpils ūdens ”
administrācija