Ar Goda un atzinības rakstiem tiks sveikti 20 jēkabpilieši un Jēkabpils Goda pilsonis – Aleksandrs Deinis

Ar Goda un atzinības rakstiem tiks sveikti 20 jēkabpilieši un Jēkabpils Goda pilsonis – Aleksandrs Deinis

Šī gada 18. novembrī plkst. 16.30 svinīgā pasākumā Krustpils kultūras namā jēkabpiliešiem tiks pasniegti apbalvojumi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojums Jēkabpils Goda pilsonis tiks pasniegts Aleksandram Deinim, ilggadējam Jēkabpils 2.vidusskolas direktoram - par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpils pilsētā.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojumu Goda raksts apbalvos:

Vili Dābolu – par aktīvu līdzdalību Atmodas laika notikumos un ieguldījumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības veidošanā;

Mārtiņu Rupmeju – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos un ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā;

Valerjanu Strapcānu – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos un drošības un tiesiskuma stiprināšanu Jēkabpils pilsētā;

Ivetu Tāli – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos, ar dziesmas un tautas mūzikas spēku stiprinot patriotismu un cīņas garu;

Aļonu Vīndedzi, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāju – par augsti profesionālu mūzikas pedagoga darbu un ieguldījumu audzēkņu izaugsmē;

Veru Sipku, SIA “Gefa latvija” valdes locekli - par ieguldījumu uzņēmējdarbībā, nodrošinot SIA “Gefa Latvija” ilggadēju darbību un attīstību Jēkabpilī; 

Ilutu Bērziņu, Jēkabpils Vēstures muzeja Galveno krājumu glabātāju - par radošu darbību un entuziasmu izzinot un popularizējot Jēkabpils pilsētas vēsturi;

Ziedoni Bārbalu, Jēkabpils mākslas skolas direktoru - par ieguldījumu Jēkabpils Mākslas skolas izveidē un pilsētas radošās dzīves bagātināšanā;

Māru Skroderi, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” galveno māsu - par ieguldījumu Jēkabpils iedzīvotāju veselības aprūpē un augsti profesionālu ētisko attieksmi pret pacientiem;

Ivaru Zvīdri, SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca” izpilddirektoru  -  par ieguldījumu Jēkabpils Reģionālās slimnīcas attīstībā;

VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļu – par augsti profesionālu ieguldījumu Jēkabpils pilsētas un tās iedzīvotāju drošībā;

Ritu Kozlovu, Jēkabpils 3.vidusskolas direktora vietnieci informātikas jautājumos - par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā un jauniešu ārpusklases aktivitāšu organizēšanu Jēkabpils 3.vidusskolā;

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Atzinības rakstu tiks apbalvoti:

Valentīna Aukmane, Jēkabpils P.i.i. “Kāpēcītis” pirmsskolas skolotāja - par ilggadēju augsti profesionālu pedagoģisko darbu Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”;

Aleksandrs Lalovs, Ukraiņu biedrības “Javir” un vairāku citu apvienību ilggadējs biedrs -par literāro radošo darbību un ukraiņu nacionālo tradīciju popularizēšanā tautiešiem Jēkabpilī;

Františka Ivaščenko, Jēkabpils P.i.i. “Zvaigznīte” pirmsskolas skolotāja - par ilggadēju augsti profesionālu pedagoģisko darbu Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”;

Jānis Korņejevs, SIA “Jēkabpils PMK” būvdarbu vadītājs, projektu vadītājs, projektētājs – par profesionālu augsti kvalitatīvu un daudzpusīgu darbu SIA “Jēkabpils PMK”;

Ilze Čevere, vispārējās pamatizglītības skolotāja Jēkabpils pamatskolā – par augsti profesionālu pedagoģisko un izglītības darbu Jēkabpils pamatskolā;

Silvija Strušele, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotāja, lektore– par ieguldīto darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstībā un augsti profesionālu pedagoģisko darbību;

Viktors Veigurs, pensionārs, ilggadējs Jēkabpils ielu komiteju biedrs - par ilggadēju un aktīvu darbību Jēkabpils pilsētas ielu komitejā;

Gunta Konovalova, Jēkabpils P.i.i. “Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja - par radošu pedagoģisko darbību pirmskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa