Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis izsaka pateicību Latvijas simtgades svinību organizatoriem Jēkabpilī

Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis izsaka pateicību Latvijas simtgades svinību organizatoriem Jēkabpilī

Aizgājušajā nedēļas nogalē esam aizvadījuši Latvijas valsts simtgades svinības Jēkabpilī.

Izsaku pateicību ikvienam, kurš iesaistījās svētku organizēšanā, sniedza atbalstu, kā arī piedalījās svētku pasākumos!

Paldies svētku rīkotājiem:
Jēkabpils Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām:
Krustpils kultūras namam,
Jēkabpils Tautas namam,
Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkai,
Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēm,
Jēkabpils pilsētas apbalvojumu komisijai,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai, 
Īpašumu apsaimniekošanas departamentam, 
Pilsētsaimniecības departamentam,
Jēkabpils pašvaldības policijai,
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknim,
VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils nodaļai, 
SIA “Jēkabpils siltums”,
SIA “Jēkabpils autobusu parks”,
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”,
Jēkabpils Vēstures muzejam,
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram un
Jēkabpils aktīvajiem jauniešiem,
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai,
Jēkabpils mākslas skolai,
Jēkabpils sporta centram,
LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonam,
Jānim Balodim,
SIA “AJV grupa”,
Jauniešu apvienībai “4.siena”,
Jēkabam Štelmaheram.

Paldies amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem - koriem  “Unda”, “Noskaņa”, “Ritums”, deju kolektīviem- “Sadancis”, “Kreicburga”, “Pastalnieki”, "Delveri", kapelai “Kreicburgas ziķeri”

Liels paldies par atbalstu un svētku ekumenisko dievkalpojumu Krustpils luterāņu draudzei un mācītājam Ēvaldam Bērziņam, kā arī baptistu, pareizticīgo, katoļu, luterāņu un vecticībnieku priesteriem!

Paldies SIA “Sedumi” par pilsētvides un skatuves noformējumu valsts svētkos!

Pateicamies SIA “Bezdelīgas 3” par silto tēju koncerta apmeklētājiem!

Paldies “Radio1” par īpašo svētku radio programmu! 

Lai valsts svētkos piedzīvotā kopības sajūta, pozitīvās emocijas stiprina ikdienā un iedvesmo jauniem darbiem mūsu pilsētai!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Raivis Ragainis