Pašvaldības nedēļas plāns 20.11.- 25.11.

Pašvaldības nedēļas plāns 20.11.- 25.11.

20.novembrī
Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis Neretā piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē. Darba kārtībā izskatīs jautājumus par esošo situāciju Latvijas tūrisma nozarē; Zemgales Tūrisma nozares aktualitātes, par grozījumiem ZPR 2018.gada budžetā, informācija par pieņemto lēmumu,izmantojot elektronisko lēmumu pieņemšanas procedūru, kā arī dažādus citus jautājumus;

21.novembrī
Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis Rīgā piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) organizētajā LLPA biedru – republikas pilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulcē. Tās ietvaros notiks tikšanās ar Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieci Jolantu Plūmi par valsts budžeta veidošanas procesu un pašvaldības budžetiem. Tikšanās ietvaros tiks pārrunāta arī informācija par nodokļu ieņēmumiem 2018. – 2021. gadā. Kopsapulcē plānota arī LLPA biedru pārstāvju diskusija par LLPA viedokli jaunās valdības deklarācijā iekļaujamajiem jautājumiem, kas skar pašvaldību darbību.

22.novembrī
plkst.9.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde;

plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Domes sēde;

plkst.11.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde;

plkst. 15.00 pašvaldībā ar domes vadību un sociālās jomas speciālistiem tiksies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” vērtēšanas komisija. Konkursa mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās, kuras nodrošina lielāko atbalstu, kā arī daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Konkurss norit divās kārtās. Pirmajā kārtā datus apkopo konkursa organizatori, bet tīmekļvietnes www.vietagimenei.lv apmeklētājiem 45 dienu laikā tiek dota iespēja sniegt individuālu vērtējumu un balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Savukārt otrajai kārtai tiek virzītas trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā grupā – republikas pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldības un pārējās novadu pašvaldības – , kur vērtēšanu veiks komisija klātienes vizītēs. Jau ziņots, ka Jēkabpils konkursā ir izvirzīta konkursa otrajai kārtai.

Jēkabpils Vēstures muzeja aktualitātes.

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 eiro.

Līdz 30. novembrim Jēkabpils Vēstures muzeja speciālisti muzejā un Jēkabpils reģiona skolās stāstīs par Jēkabpils vēsturi 100 gados. Lekciju “Mūsu un Jūsu kopīgā vēsture” iespējams pieteikt pa tālruni 65221042.

Līdz 30. novembrim Krustpils pils Marmora zālē iespējams aplūkot izstādi “Mana tautastērpa ceļš”. Izstāde tapusi projekta “Darini pats savu tautastērpu” ietvaros. Ieejas maksa - 0,30 / 0,50 eiro.

24. un 25. novembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 Jēkabpils Tūrisma informācijas centrā gaidītas ģimenes ar bērniem, lai kopīgi spēlētu Latvijas izzināšanas galda spēles. Tūrisma centra apmeklējums bez maksas.

Kultūras aktivitātes šonedēļ!

22. novembrī
plkst. 17.00 Jēkabpils Tautas nama kamerzālē notiks pasākums “Cenzūra. Saruna par mūziku”. Ceturtajā projekta “Aizliegtie vārdi” pasākumā “Saruna par mūziku” piedalīsies mūzikas žurnālists Orests Silabriedis, kurš pētījis mūzikas vēsturi padomju gados, un kultūras darbinieki – Aigars Godiņš, Iveta Tāle un Vita Talla. No 2018. gada maija līdz decembrim Jēkabpilī tiek organizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Aizliegtie vārdi”. Tā ietvaros jau notikuši trīs pasākumi – sarunas par padomju laika cenzūru un tās ietekmi uz personas radošo darbību žurnālistikā, kino un rakstniecībā. Pasākums bez ieejas maksas.

24.novembrī
plkst.18.00 Jēkabpils Tautas namā notiks XIV EKSOTISKO DEJU FESTIVĀLS “DEJA – DZĪVĪBAS DVESMA!”. Biļetes nopērkamas Jēkabpils Tautas nama kasē. Pasākumu rīko eksotisko deju studija “Inda”.

24. novembrī
plkst.15.00 Krustpils kultūras nama mazajā  zālē notiks Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" organizētais Tautas tērpa svinīgais pasākums, kas  veltīts Latvijas Republikas 100-gadei un ansambļa “Zaviruha” 10. gadadienai.

Aicinām apmeklēt sporta aktivitātes šonedēļ!

20.11.

11:00

Mežaparks

Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

 

18:00

Mežaparks/

JSC stadions

Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

21.11.

18:00

Mežaparks

Pusstundas skrējiens kopā ar FANS Prosport

22.11.

11:00

Mežaparks

Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

 

18:45

Sporta nams

Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

23.11.

20:15

Sporta nams

Latvijas basketbola līgas 3.divīzija (LBL 3)        Jēkabpils – Jaunpils

24.11.

11:00

Jēkabpils 3.vsk. sporta manēža

Starptautiskais Jāna Āboliņa piemiņas turnīrs svarbumbu celšanas triatlonā

24.11.

14:00

Sporta nams

Latvijas telpu futbola Virslīgas čempionāts    SK Jēkabpils lūši – SK Monarhs

24.11.

18:00

Sporta nams

Credit24 Meistarlīga volejbolā   SK Jēkabpils Lūši – DU

25.11.

11:00

Jēkabpils 3.vsk. sporta manēža

Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts un kausa izcīņa telpu futbolā 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVO aktualitātes no 20. līdz 25.novembrim

Jēkabpils jaunieši (15+) aicināti pieteikties nofilmēt projekta "#runaarmanijekabpils" video stāstu! Lai pieteiktos, rakstīt nvoresursi@inbox.lv , zvanīt  25971492. Video stāsti ir 2-5 minūšu vēstījums par to, ko jaunieši domā par savu pilsētu Jēkabpili. 

Otrdien, 20.novembrī

 

plkst. 10.00 Dāmu klubiņa aktualitātes.
plkst.17.30 un turpmāk katru otrdienu Dienas centrā "Kopā būt" ANGĻU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, nodarbības vada Erasmus+ brīvprātīgā Ani no Armēnijas un KRIEVU valodas nodarbība, vada Erasmus+ brīvprātīgā Hasmik no Armēnijas. 

Trešdien, 21.novembrī

plkst.10.00 ''Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt"  nodarbību telpā senioriem notiks iknedēļas angļu sarunvalodas nodarbības, vada Eiropas brīvprātīgā darba jauniete Ani no Armēnijas. 
plkst.14.00 turpat Dienas centrā latviešu valodas nodarbība mazākumtautību senioriem.
plkst.16.00 VĀCU VALODAS apmācību nodarbības BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM, vada Erasmus+ programmas projekta dalībniece Mariona no Austrijas.
plkst.17.30 VĀCU VALODAS apmācību nodarbības AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, vada Erasmus+ programmas projekta dalībniece Mariona no Austrijas un FRANČU valodas apmācības AR NELIELĀM VAI BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM, vada Julian no Francijas. 

Ceturtdien, 22. novembrī

plkst.11.00 ''Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt"  nodarbību telpā notiks iknedēļas Rokdarbu darbnīcas. Dāvanu maisiņi.
plkst.14.00  individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā: var pieteikties elektronisko komunālo maksājumu rēķinu saņemšanas apmācībai.
plkst.17.30 Dienas centra "Kopā būt" zālē,  KINO KLUBS kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem.

* 22.novembrī  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 23. novembrī  Rīgas pilī mazākumtautību NVO pārstāvju VI Latvijas mazākumtautību forums „No integrācijas uz saliedētu sabiedrību” !

Piektdien, 23.novembrī

plkst.10.00biedrībā '' SASAISTE'' adventes vainagu darināšana.Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī.
plkst.10.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, senioriem prāta spēle Skrabble.
plkst.14.00-17.00  Dienas centrā "Kopā būt" individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā.
plkst. 15.00 Zasā informatīvā stunda par EURODESK, tikšanās ar ERASMUS + brīvprātīgajiem 

23. novembrī Rīgā, Jēkaba iela 6/8, starptautiska konference BĒRNU AGRĪNU ATTĪSTĪBU VEICINOŠA POLITIKA UN PRAKSE. 

Sestdien, 24.novembrī
plkst.14.00 Lazdonas pagasta pārvaldē notiks Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības '' JAVIR'' koncertrs '' DZIED MANA DVĒSELE, DZIED...''
plkst.15.00  Krustpils kultūras nama mazajā  zālē, Rīgas ielā 212. Jēkabpilī, biedrība “Spatkanne” organizē  Tautas tērpa svinīgo pasākumu, kas  veltīts Latvijas Republikas 100 gadei un ansambļa “Zaviruha” 10. gadadienai. ERASMUS + brīvprātīgo stāsti par viņu tautastērpiem. 
Ligita Upīte
Jēkabpils NVO resursu centrs
Priekšsēdētājas vietniece

Par citiem plānotajiem pasākumiem vairāk lasiet :

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv;
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.
Jēkabpils nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa