Jēkabpils uzņēmēju biedrībā notikusi valdes priekšsēdētāja maiņa

Jēkabpils uzņēmēju biedrībā notikusi valdes priekšsēdētāja maiņa

2018. gada novembrī Jēkabpils uzņēmēju biedrības (JUB) kopsapulcē ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs – Armands Lībietis.

Atbilstoši biedrības statūtos paredzētajai kārtībai, biedrības valde ik pēc gada ievēl jaunu valdes priekšsēdētāju. A. Lībietis JUB valdes priekšsēdētāja amatu un pilnvaras pārņem no Egila Bojāra. Šobrīd biedrības valdē darbojas Armands Lībietis (SIA “DLLA”), Zanda Lamba (SIA “TAVA nometne”), Juris Saldaks (SIA “BroDoor”), Ilona Studāne (SIA “Krokuss”), Egils Bojārs (SIA “Sedumi”) un Ilona Mitre (SIA “Lornete”).

Jēkabpils uzņēmēju biedrība izsaka pateicību E. Bojāram par aktīvo darbību valdes priekšsēdētāja amatā.

Jēkabpils uzņēmēju biedrība dibināta 2010. gada martā. Šobrīd biedrībā pārstāvēti 26 Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu uzņēmumi, tostarp arī vadošie darba devēji pilsētā un  tuvējos novados. Darbības laikā JUB ir veiksmīgi īstenojusi vairākus projektus, rīkojusi uzņēmējiem dažādus informatīvus seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī citas noderīgas aktivitātes.

Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību ar biznesu veicinošiem pasākumiem, projektu izstrādāšanu un īstenošanu.

Santa Ancīte
Jēkabpils uzņēmēju biedrības
administratīvā direktore