Šogad titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” saņēma “SIA GEFA Latvija”

Šogad titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” saņēma “SIA GEFA Latvija”

30. novembrī Rundāles pilī Zemgales Plānošanas reģiona un tā struktūrvienības Uzņēmējdarbības centrs trešo reizi organizēja konkursu uzņēmējiem „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”.Starp gada labākajiem un veiksmīgākajiem Zemgales reģiona uzņēmējiem titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”  saņēma “SIA GEFA Latvija” no Jēkabpils.

Atbilstoši Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

SIA “GEFA LATVIJA” ik gadu ar nesavtīgu un aktīvu darbību ar dažādiem materiāliem atbalsta Jēkabpils mākslas skolu, Jēkabpils dzīvnieku patversmi, aktīvi atbalsta Jēkabpils sportistus, volejbola klubu. SIA “GEFA Latvija” aktīvi atbalsta dažādas pašvaldības iniciētas aktivitātes- piemēram, Jēkabpils veselības veicināšanas programmu ietvaros iesaista kolektīvu fiziskās veselības saglabāšanā un piedalās organizētajās aktivitātēs. Tāpat uzņēmums atbalsta un piedalās “Vakanču gadatirgus” pasākumos ar aktuālajām darba vakancēm, tādejādi iesaistoties nodarbinātības veicināšanai pilsētā. Savukārt tieši šogad uzņēmums Jēkabpils reģionālās slimnīcas Perinatālajai nodaļai dāvināja rāpulīšu jaundzimušajiem bērniņiem. Dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu nodrosināšanai uzņēmums galvenokārt izmanto citu Jēkabpilī darbojošos uzņēmumu pakalpojumus.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa