Turpinās darbi projektā “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”

Turpinās darbi projektā “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”

Jēkabpilī turpinās projekts “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”. Šobrīd Viestura, Akmeņu, Jēkaba ielās tiek veikta komunikāciju izbūve. Pasta ielas posmā no Agrobiznesa koledžas līdz  Vecpilsētas laukumam ir nolieta asfalta pirmā kārta. Ja laikapstākļi atļaus, nākamajā nedēļā plānots šajās posmā likt bruģi gājēju celiņiem, kā arī tuvākajā laikā pēc  komunikāciju izvietošanas Viestura ielā plānots to nobērt ar šķembu segumu.

Kā iepriekš tika informēts, šī gada13.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā noslēgts līgums par Pasta un Ausekļa ielu rekonstrukciju. Projektā “Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī” ietilpst arī Zaļās, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura ielu pārbūve. Plānots rekonstruēt ielu brauktuves un ietves, lietus ūdens kanalizāciju, ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju, siltumtrasi, kā arī ielu apgaismojumu. Projekta ietvaros plānots izbūvēt Jēkaba un Riekstu skvērus, kā arī uzstādīt strūklaku un vides dizaina objektu. Iepirkumā, ar viszemāko piedāvāto summu, par projekta realizāciju uzvarējis SIA “Ošukalns”. Kopējā iepirkuma summa sastāda 2,97 milj. EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 1,8 milj. EUR, bet atlikusī summa tiks finansēta no ERAF projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa