Izvēlēta Jēkabpils pilsētas galvenā egle

Izvēlēta Jēkabpils pilsētas galvenā egle

4. decembrī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps, pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis, kā arī citi pašvaldības speciālisti kopā ar masu mediju pārstāvjiem izvēlējās pilsētas galveno egli, kura šogad rotās Vecpilsētas laukumu. Egle tika noskatīta A/S “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona Ābeļu iecirkņa mežos. Kā informēja mežkopis Andris Čikuts, šogad izvēlētā egle ir 20 metru gara un 40 gadus veca. Mežkopis arī piebilda, ka egle augusi labos apstākļos un ir cienīga atrasties pilsētā, lai radītu Ziemassvētku noskaņu. Egles nogādāšanu uz pilsētu un uzstādīšanu Vecpilsētas laukumā veica SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. Drīzumā egle tiks arī rotāta, lai jau sestdien, 8 .decembrī plkst. 17.00 iemirdzētos egles iedegšanas pasākumā kopā ar jēkabpiliešiem. Kā informēja pilsētas vecākā ainavu arhitekte Sintija Pastare, egles rotāšanā tiks izmantoti pagājušā gada rotājumi. Savukārt Kena parkā tiks uzstādīta otra Jēkabpils pilsētas egle, kura būs aptuveni 6 metru augsta un tās izrotāšanai tiks izmantoti  nomas dekori.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa