Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā

Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina konkursu par Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu Jēkabpils pilsētā, aicinot iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties svētku noformējuma veidošanā ēkām un to teritorijām.

Noformējumi tiks vērtēti šādās kategorijās: fiziskās personas un juridiskās personas. 
Konkursa vērtēšanas komisija noteikta šādā sastāvā: 
priekšsēdētājs Raivis Ragainis, komisijas locekļi: Signe Bērziņa, Kristīne Ozola, Inese Zone, Sandra Mikanovska; Sintija Pastare.

Skaistāko noformējumu autori saņems naudas balvas (katrā kategorijā): 
1.vietai 100 euro; 
2.vietai 75 euro; 
3.vietai 50 euro. 
Tiks piešķirtas arī veicināšanas balvas 50 euro apmērā. Kopējais konkursa balvu fonds noteikts 925 eiro.

Konkurss turpināsies līdz šī gada 30.decembrim. Konkursa laikā vērtēšanas komisija Ziemassvētku tematikas noformējumu vērtēs pēc pieteikumu saņemšanas dalībai konkursā, kā arī pēc savas iniciatīvas.

Pieteikumus var iesniegt personīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Brīvības ielā 120),zvanot uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80205008 vai rakstot pieteikumus elektroniski, e pasts: san@jekabpils.lv.

Pieteikumus var ierosināt arī pašvaldības sociālajos tīklos:
www.twitter.com/JekabpilsLV 
www.facebook.com/Jekabpils 
www.draugiem.lv/Jekabpils 
https://www.instagram.com/Jekabpilslv

Radīsim svētkus kopā, veidosim Ziemassvētku noskaņu Jēkabpils pilsētā!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa