Būvdarbi Viestura ielā 44 tiks uzsākti līdz šī gada beigām

Būvdarbi Viestura ielā 44 tiks uzsākti līdz šī gada beigām

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 12. decembrī ir noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšanu Viestura ielā 44, Jēkabpilī. Šodien, 14. decembrī, objektā uzsākta būvdarbu zonas norobežošana. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu, būve ir nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, būve ir jādemontē.
“Pēc līguma parakstīšanas nekavējoties uzsākti nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas darbi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mēs apzināmies kādi ir iedzīvotājiem dotie solījumi un noteikti varam apgalvot, ka darbi tiks uzsākti līdz šī gada beigām- darīsim visu iespējamo, lai jau 2019. gada sākumā šī celtne būtu nojaukta. Protams, būvdarbi teritorijā ar ēkas nojaukšanu vien nebeigsies- tiks veikta būvgružu drupināšana, izvešana un teritorijas sakopšana,” skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Gādmane
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste