Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” noslēdz gadu

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” noslēdz gadu

12.decembrī biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” aicināja uz gada noslēguma pasākumu. Tajā atskatījāmies uz paveikto, domājām par paveicamo un kopīgi ieskandinājām svētkus.

Šogad biedrība realizējusi vairākus projektus ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu. Notikusi gan tradicionālā Ģimenes dienai veltītā konference, dažādas apmācības un semināri. Projekta „Vakarēšana” ietvaros izstrādāta sarunu spēle, bet projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” – notikušas trīs personības pašizaugsmes programmas. To dalībnieki pasākumā saņēma apliecības par veiksmīgu dalību programmā.

Nākamajā gadā iecerētas vairākas aktivitātes ģimenēm, nozares speciālistiem un ikvienam, kas nerimst pilnveidoties un augt. Jo, lai uzsāktu sarunu, vispirms mums jānokļūst vienam pie otra. Kad upes divi krasti šķiet esam tik tāli, tos iespējams savienot, būvējot sapratnes tiltu.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Rožlapa

Foto Ieva Druveniece