Par telpu pieejamību ziemas periodā

Par telpu pieejamību ziemas periodā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālais dienests informē, ka ņemot vērā zemo āra gaisa temperatūru un iespējamu temperatūras pazemināšanos, kas var radīt apsaldēšanās draudus iedzīvotājiem krīzes situācijā vai bez noteiktas dzīvesvietas, noteikt, ka gadījumā, ja saskaņā ar Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10o C un zemāk grādiem, iedzīvotājiem tiek nodrošināta uzturēšanās telpās:

  • Visu diennakti Nakts patversmē (Zaļā iela 9, Jēkabpils);
  • Darba laikā Jēkabpils Sociālajā dienestā (Brīvības iela 45, Jēkabpils, 1.stāvs);
  • Darba laikā Ģimenes atbalsta centrā (Rīgas iela 237, Jēkabpils, 1.stāvs).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa