Demontēta būve Viestura ielā 44

Demontēta būve Viestura ielā 44

12. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšanu Viestura ielā 44, Jēkabpilī. 14. decembrī objektā uzsākta būvdarbu zonas norobežošana un jau 18.decembrī uzsākta ēkas nojaukšana. Pilnībā grausts tika nojaukts 20.decembrī. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu, būve bija nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, būve bija jādemontē.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis skaidro, ka ēkas demontāžas process nav bijis viegls: “Pirms pāris mēnešiem tika solīts līdz Ziemassvētkiem nojaukt vienu no bīstamākajiem graustiem Jēkabpilī. Šodien darbs ir paveikts un grausts ir nojaukts, tagad sekos nākamais darbu posms – grausta vietas sakārtošana, kas prasīs ne mazums pūļu. Vēlos pateikties kolēģiem no SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, kas uzņēmās šo sarežģīto uzdevumu. Darba veikšana tiešām bija ļoti problemātiska, gan no praktiskās puses, gan tieši dokumentācijas sakārtošanā. Tāpēc vēlreiz vēlos pateikties ikvienam iesaistītajam, jo kopā paveikts liels darbs Jēkabpils iedzīvotāju labā.”

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa