Var pieteikt bērnus bezmaksas veselīgas vingrošanas nodarbībām ar fizioterapeiti!

Var pieteikt bērnus bezmaksas veselīgas vingrošanas nodarbībām ar fizioterapeiti!

Cienījamie Jēkabpils pamatskolas 1.līdz 4.klašu audzēkņu vecāki, izmantojiet iespēju pieteikt Jūsu bērnus bezmaksas veselīgas vingrošanas nodarbībām ar fizioterapeiti!

Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) jau otro gadu tiek organizēts veselības veicināšanas pasākums “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās”.

Pasākuma mērķis - popularizēt fizisko aktivitāšu pozitīvo nozīmi vispārējās organisma veselības uzturēšanā un veselības problēmu attīstības novēršanā. Pasākuma laikā 2017., 2018.un 2019.gadā Jēkabpils vispārizglītojošo skolu: Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils pamatskolas 1.līdz 4.klašu audzēkņiem tiek nodrošinātas interaktīvas nodarbības par vingrošanas nozīmi katram 1.-4.klašu kolektīvam, un tiek organizētas vingrošanas nodarbības grupu nodarbību veidā 2 grupām katrā skolā, lai popularizētu vingrošanas pozitīvo nozīmi un novērstu veselības problēmu attīstību, kā arī veselīgu dzīvesveida paradumu – regulāru fizisko aktivitāšu - nostiprināšanu.

No 2018.gada 3.līdz 14.decembrim Jēkabpils pamatskolā pasākums tika uzsākts ar interaktīvo nodarbību ciklu visiem 1. – 4.klašu kolektīviem.

Pēc šo nodarbību noslēguma tiek uzsāktas bērnu vingrošanas nodarbības 2 grupām: viena – Jēkabpils pamatskolā Rīgas ielā, otra – Jēkabpils pamatskolā R.Blaumaņa ielā. Katrā grupā 20 bērni, nodarbības notiks 10 reizes vienu reizi nedēļā, katras nodarbības ilgums - 60 minūtes. Uz nodarbībām jāierodas vingrošanai uz paklājiņiem piemērot apģērbā, sporta apavi nav nepieciešami.

Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Aleksandra Krūmiņa.

 Pieteikšanās un sīkāka informācija:

  • Rīgas iela - pie skolas medmāsas, tālr. 65223991. Pirmā nodarbība notiks 16.janvārī no plkst.7.45 – 8.45, un turpmāk katru trešdienu (izņemot pavasara brīvlaikā 13.martā), kopā 10 nodarbības.
  • R.Blaumaņa iela – pie skolas sociālās pedagoģes, tālr.22490069. Pirmā nodarbība notiks 10.janvārī no plkst.13.15 – 14.15, un turpmāk katru ceturtdienu (izņemot pavasara brīvlaikā 14.martā), kopā 10 nodarbības.

Nodarbības ir bez maksas!

Aicinu pieteikt bērnus savlaicīgi! Būsim atbildīgi un domāsim par mūsu bērnu veselību jau šodien!

Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, atbildīgā par pasākumu no pašvaldības puses
E-pasts: jekabpils.veseliba@inbox.lv
Tālr. 65207095

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.