Ceturtdien notiks šogad pirmā Finanšu komitejas sēde

Ceturtdien notiks šogad pirmā Finanšu komitejas sēde

10.janvārī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks šī gada pirmā Finanšu komitejas sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:
1.   Par darba kārtību.
2.   Par pamatkapitāla palielināšanu.
3.   Par patapinājuma līguma grozīšanu.
4.   Par patapinājuma līguma grozīšanu.
5.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.07.2016. lēmumā Nr.211.
6.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā Nr.383.
8.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
9.   Par dzīvojamās mājas Andreja Pormaļa iela 16, Jēkabpilī pārvaldīšanu.
10.   Par dzīvojamās mājas Leona Paegles iela 16, Jēkabpilī pārvaldīšanu.
11.   Par sociālā  dzīvokļa status.
12.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu.
13.   Par grozījumiem 24.08.2017. lēmumā Nr.298 “Par komisiju sastāvu apstiprināšanu”.
14.   Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā.