Par braukšanas apliecībām pensionāriem

Par braukšanas apliecībām pensionāriem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka tiem pensionāriem, kuri saņēmuši apliecības braukšanas maksas atlaides saņemšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, neskatoties uz apliecības derīguma termiņa beigām, tās nav jāmaina!

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpilī deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri sasnieguši vecuma pensiju( pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju), izsniedz apliecības, kas uzrādāmas braucot pilsētas sabiedriskajā transportā, lai saņemtu braukšanas maksas atlaidi. Līdz ar to par vienu braucienu Jēkabpils pilsētas teritorijā pensionāriem, uzrādot apliecību, jāmaksā 24 centi.

Arī 2019. gadā pašvaldība turpinās piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas maršruta autobusos. Sasniedzot vecuma pensiju, iedzīvotājam jāierodas pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, jāuzrāda klientu apkalpošanas speciālistam derīgs personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz sava fotogrāfija izmērā 3x4 centimetri. Ja persona nevar ierasties personīgi, tad pilnvarotai personai Vienas pieturas aģentūrā jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un pilnvara par tiesībām rīkoties pilnvarotāja vārdā.

Neskaidrību gadījumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina sazināties ar Vienas pieturas aģentūru pa bezmaksas informatīvo tālruni: 80205008 vai ierasties personīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa