Jēkabpils pilsētas pašvaldība turpina optimizēt savu struktūru

Jēkabpils pilsētas pašvaldība turpina optimizēt savu struktūru

No jaunā gada Jēkabpils pilsētas pašvaldībā veikti grozījumi pašvaldības darbinieku štatu sarakstos. Gan pašvaldības administrācijā, gan pašvaldības iestādēs ir likvidētas vairākas štata vietas, kas darīts, izvērtējot darbinieku noslodzi, darba pienākumu apmēru un iespējas. Savukārt no jauna izveidotas trīs štata vietas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” un viena pilsētas administrācijā. Kopumā pašvaldības darbinieku skaits no jaunā gada ir samazinājies.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsver, ka strukturālās izmaiņas ir nepieciešamas, lai turpinātu optimizēt pašvaldības darbu: “Pašvaldības darbs notiek nemitīgā kustībā, tāpēc ir tikai normāli, ka mēs mēģinām to organizēt tā, lai maksimāli efektīvi tērētu pilsētas budžeta līdzekļus,” norāda pilsētas mērs. “Amatu izmaiņas un pilsētas pārvaldes darbinieku struktūra atrodas nemitīgā kustībā. Un, izvērtējot pašvaldības darbinieku noslodzi un amatu pienākumus, mēs pieņēmām lēmumu vairākas štata vietas likvidēt, tādējādi samazinot administratīvā aparāta lielumu, kā arī dažas izveidot no jauna,” saka Raivis Ragainis.

Lai arī kopumā pašvaldības darbinieku skaits no jaunā gada ir samazinājies, no jauna izveidotas četras štata vietas. Trīs no tām – pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”. Tas nepieciešams, lai varētu atvērt jaunu bērnudārza grupiņu 25 Jēkabpils pilsētas bērniem. Jaunajai grupiņai būs divas audzinātājas un auklīte. Savukārt pašā pilsētas administrācijā izveidota izpilddirektora vietnieka amats – tas nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldības saimniecisko funkciju veikšanu, kā arī koordinētu civilās aizsardzības darbu pilsētā. 

Vienlaikus domes priekšsēdētājs akcentē, ka jebkuras izmaiņas pilsētas pašvaldības darbinieku vidū – gan štata vietu likvidēšana, gan jaunu amatu izveidošana – tiek rūpīgi izvērtētas: “Ja mēs redzam, ka kādas amatu funkcijas vai darba pienākumi dublējas, to apjoms ir nepietiekams vai, piemēram, noslodze ir neliela, mēs nekavējamies reformēt pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbu,” tā Raivis Ragainis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa