Aktualizēta organizācijas shēma objekta "Neretas ielas pārbūve" ietvaros

Aktualizēta organizācijas shēma objekta "Neretas ielas pārbūve" ietvaros

Sakarā ar projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" realizāciju ir uzsākti būvdarbi objektā "Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī" (posmā no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai). Aicinām transportlīdzekļu vadītājus izmantot veco Dolomīta ielas posmu, jo tas ir ievērojami labākā stāvoklī. Aicinām būt vērīgiem un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm!