Dienas centrs „Kopā būt” aicina uz jaunām nodarbībām

Dienas centrs „Kopā būt” aicina uz jaunām nodarbībām

Seniors un vientulība ir divi no sociālās atstumtības riskus veidojošajiem neskaitāmajiem iemesliem. Lai nepieļautu to apvienošanos jēdzienā “vientuļš seniors”, jau otro gadu Jēkabpilī, Jaunajā ielā 39i, darbojas biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Dienas centrs “Kopā būt”.

Kā solīts, līdz ar jauno, 2019.gadu, Dienas centra nodarbību klāsts tiek atjaunots un papildināts. Tas panākts, darbinieku komandai pievienojoties trim jauniem darbiniekiem.

Šībrīža Dienas centra „Kopā būt”, Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, piedāvājumā:

  • Kokapstrādes darbnīca, amata prasmēs dalās Dainis Zeltiņš. Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās, no plkst. 15:00 līdz 19:00, aicināts ikviens interesents, jo īpaši ģimenes ar bērniem, seniori un pirmspensijas vecuma kungi. 
  • praktiskās psiholoģijas nodarbības: emocionālās inteliģences jēdziens, interesantu faktu par sevi atklāšana, attiecību ar līdzcilvēkiem un saviem ģimenes locekļiem labāka izpratne, laikmeta iezīmes caur atmiņu prizmu, dzimtas vēsturei nozīmīgu faktu uzkrāšana u.c. Nodarbības notiks ceturtdienās, tās organizē interešu pulciņa audzinātāja Anna.
  • Neformālās nodarbības senioriem „Jauno tehnoloģiju iespējas un izmantošana ikdienā”, katru pirmdienu no plkst. 14:00 pasniegs interešu pulciņa audzinātāja Maira Tropa.

Senioriem mācīs – kā lietot jaunās tehnoloģijas, izmantot internetā pieejamos elektroniskos pakalpojumus un kā atvieglot savu ikdienu, veicot maksājumus ar datora palīdzību. Papildus tiks piedāvāts atbalsts savas idejas/produkta prezentēšanai, informācijas meklēšana par produkta popularizēšanas un klientu piesaistīšanas prasmju apgūšanu.

  • Praktisko iemaņu apgūšanas nodarbības “Manas skaistās lietas” – kopā ar interešu pulciņa audzinātāju Annu izveidosiet un iegūsiet savā īpašumā lietas, kas rotā ikdienu un noderēs svētku reizēs. Informācija, zvanot centra vadītājai Ritmai.
  • Valodu klubs – apmācām angļu sarunvalodai. Iespējams iesaistīties arī dažādās Eiropas brīvprātīgā darba jauniešu (Austrija, Francija, Armēnija) vadītās nodarbībās.

PAPILDUS pieejami pasākumi “Raibās ceturtdienas” (informācija uz vietas Dienas centrā vai zvanot tā vadītājai Ritmai). Tiek gatavots uzsākšanai arī pasākumu cikls “Ātrums” (informācija Dienas centra apmeklētājiem būs pieejama, sākot no marta).

PIETEIKŠANĀS pasākumiem un informācija PAR VISU:

Ritma, Dienas centra „Kopā būt” vadītāja. Mob.tel. 26334547. 

Dainis Zeltiņš, nodarbību vadītājs. Mob.tel. 27841710.

“Jēkabpils NVO resursu centrs” e-pasta adrese: nvoresursi@inbox.lv

Lai visiem rosīgi un aizraujoši iesācies šis gads! Uz tikšanos!

Mēs Tevi gaidīsim, lai darbotos kopā!

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs