Apstiprināts Jēkabpils pilsētas budžets 2019.gadam

Apstiprināts Jēkabpils pilsētas budžets 2019.gadam

7.februārī ārkārtas domes sēdē apstiprināts Jēkabpils pilsētas 2019.gada budžets. Par "Jēkabpils pilsētas domes 07.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam”" balsoja Raivis Ragainis, Līga Kļaviņa, Aivars Kraps, Aigars Nitišs, Broņislavs Ivanovskis, Aleksandrs Deinis, Mārtiņš Svilis, Andrejs Gavrilovs, Signe Bērziņa, Nikolajs Anuškevičs. Pret balsoja Kristīne Ozola. Sēdē nepiedalījās Leonīds Salcevičs un Māris Dimants.

 
Uzsākot darbu pie 2019.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas dome iepriekšējā gada septembrī apstiprināja šādas budžeta prioritātes:
1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
2. Izglītības attīstības koncepcijas realizācija, tajā skaitā pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un programmas izstrāde jaunu pedagogu piesaistei;
3. Sporta infrastruktūras attīstība (Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecība);
4. Jēkabpils pilsētas daudzdzīvokļu mikrorajonu labiekārtošanas darbu uzsākšana, tajā skaitā īpašuma tiesību apzināšana, potenciālo apbūves tiesību noformēšana u.c.
Balstoties uz šīm budžeta prioritātēm tika sastādīts budžets. 

Ar plašāku informāciju par budžetu aicinām iepazīties “Ziņojumā par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019. gadam” (zinojums_2019.pdf).

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa