Līdz 11.martam pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursa 1.kārtai

Līdz 11.martam pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursa 1.kārtai

Līdz 2019.gada 11.martam plkst.17.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt savas idejas 2019.gada NVO projektu konkursa 1.kārtai. Pašvaldība pēc nolikuma piešķirs finansējumu nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, un ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību.
Svarīgi, lai projekta iecere atbilstu kādai no nolikuma mērķu prioritātei:

  • sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām;
  • pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana;
  • vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā;
  • pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana;
  • sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana;
  • bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana;
  • neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana;
  • tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana.

Šobrīd viena projekta realizācijai pašvaldība ir noteikusi piešķiramo finansējumu ne vairāk 1000,00 euro. Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu projektu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā.

Projektus jāiesniedz Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, slēgtā aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju NVO un ar norādi “NVO projektu konkursam”.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi, meklējot dokumentu “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Arī šogad pašvaldība projektu iesniegšanas laiku izsludinās divas reizes gadā, publicējot informāciju mājaslapā www.jekabpils.lv un informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Agita Pleiko
Jēkabpils Izglītības pārvalde
projektu vadītāja