Atsākti darbi Viestura ielā 44

Atsākti darbi Viestura ielā 44

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 13. februārī atsākti būvdarbi Viestura ielā 44- tiek veikta būvgružu drupināšana un izvešana.
Kā iepriekš ziņots, 2018. gada 18. decembrī tika uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Viestura ielā 44, Jēkabpilī. Pilnībā grausts tika nojaukts 20.decembrī. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu, būve bija nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, būve bija jādemontē.
“Būvdarbu otrajā posmā tiek veikti būvgružu pārstrādes darbi otrreiz izmantojamā materiālā, transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana. Darbus Viestura ielā 44 pilnībā plānots pabeigt līdz šī gada 30. septembrim. Pēc būvgružu izvešanas, teritorijā tiks uzsākti labiekārtošanas darbi,” skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste