Jēkabpils pilsētas pašvaldība nesaglabās līdzdalību SIA "Vidusdaugavas TV"

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nesaglabās līdzdalību SIA "Vidusdaugavas TV"

Jēkabpils pilsētas dome14.februāra sēdē nolēma nesaglabāt līdzdalību  sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas TV” un pārdot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās kapitāla daļas.  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas televīzija” pamatkapitālu kopā veido 20 daļas, no kurām Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pieder 5 kapitāla daļas, kas sastāda 25 %, katras kapitāla daļas vērtība ir 142,00 euro.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa