No 25.februāra līdz 27.februārim varēs pieteikt skolēnus darbam vasaras periodā

No 25.februāra līdz 27.februārim varēs pieteikt skolēnus darbam vasaras periodā

Pamazām tuvojas vasaras brīvlaiks un skolēniem, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt labiekārtošanas darbos Jēkabpils pilsētā, ir iespēja pieteikties dalībai šajā pasākumā.

Aicinām pieteikties no 25.februāra līdz 27.februārim, ierodoties personīgi  Brīvības ielā 45, 1.stāvā, 104.kab., Komunālās saimniecības nodaļā:

25.februārī  no 14:00 līdz  17:00
26.februārī  no 13:00 līdz  17:00
27.februārī  no 13:00 līdz  17:00

Nodarbinātības periods ir vasaras brīvlaiks - no 1.jūnija līdz 31.augustam.  Katrs skolēns drīkst strādāt vienu mēnesi, pēc paša izvēles -  jūnijā, jūlijā vai augustā. 

Nodarbinātība tiek nodrošināta, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas secību.
Skolēnam nodarbinātību atsaka,  ja:
1)    pieteikums iesniegts vēlāk nekā noteiktais pieteikuma termiņš;
2)    Skolēns ir jaunāks par 15 gadiem vai vecāks par 20 gadiem;
3)    Skolēns nemācās nevienā izglītības iestādē;
4)  Skolēns nav deklarēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
5)    pieteikumu skaits ir lielāks, nekā iespējamās darbavietas.

Komunālās saimniecības  nodaļas vadītāja                        I.Vārna