21.februārī notiks Finanšu komitejas sēde

21.februārī notiks Finanšu komitejas sēde

21.februārī plkst.10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                           
1.   Par darba kārtību.
2.   Par SIA "Pils rajona Namu pārvalde" siltumapgādes tarifu.
3.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.494 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs".
8.   Par patapinājuma līguma grozīšanu.
9.   Par pārstāvja deleģēšanu sporta skolas padomes sastāvā.
10.   Par Jēkabpils vakara vidusskolu.
11.   Par grozījumu 24.08.2017. lēmumā Nr.298 "Par komisiju sastāvu apstiprināšanu".
12.   Par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu.
13.   Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
14.   "Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā" , "Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā niedru pļāvēja un ūdensaugu grābekļa niedru pļāvējam iegādi".
15.   Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā niedru pļāvēja un ūdensaugu grābekļa niedru pļāvējam iegādei.
16.   Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece sociālos jautājumos                                                     Līga Kļaviņa

Reine 65207317