Jēkabpilī notiks seminārs “Komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma piemērošana ES fondu projektos un pašvaldību finansētos projektos”

Jēkabpilī notiks seminārs “Komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma piemērošana ES fondu projektos un pašvaldību finansētos projektos”

28.februārī Jēkabpilī notiks Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbībā ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību organizētais apmācības seminārs “Komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma piemērošana ES fondu projektos un pašvaldību finansētos projektos”. Semināru atklās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Pasākums norisināsies Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā, ierašanās no plkst.10.30. Semināra mērķis ir parādīt, kas ir komercdarbības atbalsts biedrību, privātu un pašvaldību kapitālsabiedrību gadījumā  un kas pašvaldību attīstības un investīciju piesaistes gadījumā. Iecerēts arī praktisku piemēru izvērtējums par pašvaldībās izmantotiem dažādiem instrumentiem uzņēmējdarbības attīstībā, sportā, izglītībā. Seminārā plānots darbs arī darba grupās. To mērķis ir balstoties uz praktiskiem pašvaldību injicētiem problēmu jautājumiem un piemēriem, semināra dalībniekiem iegūt izpratni par to, kas ir komercdarbības atbalsts un kuros gadījumos jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumi. Semināra lektori:
Edīte Bērziņa, Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores vietniece; Zane Liede, Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta vecākā eksperte. Plašāk darba kārtību skatīt www.jekabpils.lv., sadaļā Jaunumi (ziņas pielikumā).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa