Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Jēkabpils pilsētas pašvaldības informācija par to, kādas nodokļu maksātāju kategorijas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2019.gadā, saskaņā ar 17.12.2015. Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”. Plašāk skatīt pievienotajā tabulā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļa