Noslēdzies Jēkabpils pilsētas 8.zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Noslēdzies Jēkabpils pilsētas 8.zinātniski pētniecisko darbu konkurss

6.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā norisinājās 8.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss. Konkursa mērķis ir rosināt Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu vidusskolēnus veikt pētniecisko darbību, kas saistīta par Jēkabpils pilsētu. Šogad izvērtēšanai tika pieteikti 3 zinātniski pētnieciskie darbi dažādās jomās. Darbus bija pieteikuši audzēkņi no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Konkursā 1.vietu ieguva Gita Kaulakane par darbu “Jauno speciālistu iekļaušanās nodarbinātības un darbaspēka pieprasījuma apmierināšanā Jēkabpilī”. Savukārt dalīta otrā vieta tika piešķirta Austrim Eglītim par darbu “Siltumizolācijas materiāli un to izmantošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanā Jēkabpilī” un Līgai Bārbalei par darbu “Stomatoloģijas pakalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem Jēkabpils pilsētā”.
Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis apbalvojot jauniešus konkursa noslēgumā sacīja: “ Liels paldies skolēniem par paveikto darbu un paldies viņu pedagogiem! Jaunieši saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem bija izvēlējušies aktuālas tēmas un katrs, atbilstoši savām prasmēm un iespējām, veiksmīgi tika galā ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Novēlu, lai katram izdodas arī kādu no aktuālajām tēmām palīdzēt nākotnē atrisināt, kā arī iegūtās zināšanas izmantot tālāk savā dzīvē.”
Paldies un atzinīgu vārdus par konkursa dalībnieku paveikto teica arī Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, kā arī Izglītības pārvaldes pārstāvji. Jauniešiem balvā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības tika piešķirti diplomi, suvenīri, kā arī naudas balvas. Pasākumā pateicības tika piešķirtas arī audzēkņu pedagogiem- Zaigai Vēverei, Andrim Lazdiņam un Dzintrai Priekulei, kuri bija palīdzējuši audzēkņiem zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa