Norit darbs pie vienota Jēkabpils pilsētas vizuālā tēla izstrādes

Norit darbs pie vienota Jēkabpils pilsētas vizuālā tēla izstrādes

Balstoties uz pagājušā gada jūnijā pilsētas domes deputātu pieņemto Jēkabpils pilsētas publiskā tēla veidošanas koncepciju, no janvāra norit darbs pie vienota Jēkabpils pilsētas vizuālā tēla izstrādes – pilsētas grafiskās identitātes vadlīnijām, kas ietver ne tikai pilsētas jaunu logotipu, bet arī vienotu koncepciju, grafiskos un dizaina elementus vienota pilsētas vizuālā veidola ieviešanai. Vienlaikus ar pilsētas logotipu un vizuālajiem standartiem tiks izstrādāti arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības pārziņā esošo svarīgāko nozaru logotipi un to lietošanas vadlīnijas. Darba rezultāts būs vienota vizuālā identitāte pilsētai, iestādēm un kapitālsabiedrībām.
Lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas publiskā tēla vienotu uztveri sabiedrībā gan pilsētas iedzīvotāju vidū, gan reģiona un valsts iedzīvotāju vidū, nepieciešams izstrādāt vienotu un labi atpazīstamu un identificējamu Jēkabpils pilsētas vizuālo veidolu – korporatīvā stila grāmatu, kas ietvertu vizuālos parametrus un simbolus, kas raksturīgi Jēkabpilij un ar kuru palīdzību notiek komunikācija dažādos publiskās aktivitātes un tēla veidošanas līmeņos. Jēkabpils pilsētas grafiskās identitātes vadlīnijas  tiks izstrādātas kā vizuālo zīmju, simbolu un attēlu paraugu kopums, kas kopā veido vienotu izpratni par pilsētas vizuālo tēlu un vienotu pilsētas cilvēku, vietu, notikumu un iestāžu pasniegšanu grafisko zīmju formā. Grafiskās identitātes vadlīnijas izstrādātas, lai Jēkabpils pilsēta, tās pašvaldība, pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības viennozīmīgi identificētos ar Jēkabpili, bet visi izstrādātie un publiskajā komunikācijā izmantotie materiāli atbilstu vienotam un saskaņotam pilsētas grafiskajam tēlam.
Pašreiz katrai no Jēkabpils pilsētas iestādēm, kapitālsabiedrībām (piemēram, skolai, slimnīcai, sporta centram) ir sava vizuālā identitāte, kas nesaistās ar piederību Jēkabpils pilsētai, līdz ar to arī sabiedrība neuztver to kā Jēkabpils pilsētas sastāvdaļu. Ņemot vērā, ka tieši vizuālais veidols lielā mērā nosaka iedzīvotāju uztveri un noskaņojumu, ir nepieciešams unificēt visu pašvaldības un tās struktūras vizuālo tēlu kopējā sistēmā, kas nepārprotami radītu iespaidu par piederību pilsētai. Šis process šobrīd ir izstrādes stadijā.  Darbus plānots pabeigt šī gada marta beigās. Darbus veic SIA “PR Tēls”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa