Pabeigti darbi Viestura ielā 44

Pabeigti darbi Viestura ielā 44

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 12. martā pabeigti būvdarbi Viestura ielā 44- nojaukta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, veikta būvgružu drupināšana un izvešana, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Kā iepriekš ziņots, 2018. gada 18. decembrī tika uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Viestura ielā 44, Jēkabpilī. Pilnībā grausts tika nojaukts 20.decembrī. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu, būve bija nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, būve bija jādemontē.

“Darbus Viestura ielā 44 bija pilnībā plānots pabeigt līdz šī gada 30. septembrim, bet esam gandarīti, ka spējām būtiski samazināt reālos izpildes termiņus. Būvdarbu otrajā posmā tika veikta būvgružu drupināšana, transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana”, skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” galvenais inženieris Guntars Leitāns.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste