Par nodokļa atmaksu bērnu interešu izglītībai

Par nodokļa atmaksu bērnu interešu izglītībai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka sākot jau no 2018. gada pašvaldība ir tiesīga sniegt informatīvo deklarāciju par  personām, par kurām taksācijas gadā veikta samaksa par vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību sekojošām interešu izglītības iestādēm- A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, Mākslas skola, Sporta skola. Savukārt, par interešu izglītības rēķiniem un maksājumiem Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra un Jēkabpils Sporta centra peldēt apmācības programmai, pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanas kārtība par interešu izglītības pakalpojumiem turpmāk ir tāda pati kā uz pašvaldības izsniegto licenču pamata, proti, vecākiem par veiktajiem maksājumiem interešu izglītībai minētajām iestādēm izdevumus apliecinošie dokumenti gada ienākumu deklarācijā jāsniedz pašiem.  Vēršam uzmanību un vēlreiz atgādinām, ka Jēkabpils A.Žilinska Mūzikas skolai, Jēkabpils Mākslas skolai un Jēkabpils Sporta skolai ziņas par veiktajiem interešu izglītības maksājumiem Valsts ieņēmumu dienestam sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldība un vecākiem EDS Gada ienākumu deklarācijā nav jāpievieno maksājumus apliecinošie dokumenti, tie būs jau iesniegti!

Kā jau tika ziņots iepriekš, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas samaksāta par bērnu interešu izglītību. Nodokļa atmaksa pienāksies par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.
Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv. Savukārt par Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsniegtajām licencēm informācija pieejama pašvaldības mājas lapā https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/aktivitates vai zvanot uz Izglītības pārvaldi 65207316.Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).
Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības pārvalde