Apstiprina nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupu

Apstiprina nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupu

14.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupu nevalstisko organizāciju iesniegto projektu izskatīšanai. Darba grupa apstiprināta šādā sastāvā: Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa - darba grupas vadītāja; darba grupas locekļi: Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps,  Jēkabpils Izglītības pārvaldes projekta vadītāja Agita Pleiko, Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele, Ģimenes atbalsta centra vadītāja Laimdota Kancāne, Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule, Jēkabpils bērnu un jauniešu centra direktors Oskars Elksnis, komisijas sekretāre - Santa Spodre. Atgādinām, ka 11.martā noslēdzās projektu iesniegšana šī gada NVO projektu konkursa 1.kārtai, kurā iesniegti 17 projektu pieteikumi.
Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos L.Kļaviņa: “Prieks par pilsētas nevalstisko organizāciju aktivitāti, iesniedzot pašvaldībai projektus savu ideju īstenošanai. Ceru, ka projekti būs rūpīgi izstrādāti, inovatīvi un ar vislielāko pievienoto vērtību sabiedrībai. Jau nākamnedēļ, 18.martā, darba grupa sāks projektu izvērtēšanu.”
Jau ziņots iepriekš, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība projektu iesniegšanas laiku izsludinās divas reizes gadā, publicējot informāciju mājaslapā www.jekabpils.lv un informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa