Aicina uz lekciju “Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse” 

Aicina uz lekciju “Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse” 

Uz iedvesmojošu divu stundu sarunu par to, kā neļaut stresam pārāk bojāt savu ikdienu un dzīvi kopumā, 27.martā plkst.16.00 Jēkabpils bankas vēsturiskajā ēkā Pormaļa ielā 11, aicina Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros. Pasākumu vadīs biedrības “Laimes kalve” psiholoģe Anita Trumpika. Piedalīties var ikviens iedzīvotājs, vēlams iepriekš pieteikt dalību e-pastā: agita.pleiko@edu.jekabpils.lv vai pa tālruni 29449622. 

Agita Pleiko,
Jēkabpils Izglītības pārvaldes projektu vadītāja

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem