Mācības cilvēkiem ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem

Mācības cilvēkiem ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) 2019. gada 28. martā plkst.13.30 aicina uz informatīvu pasākumu par mācību iespējām Jaunā ielā 79 e, Jēkabpilī, Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiālē, sociālos darbiniekus, klientus un citus interesentus!

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola atrodas skaistā, klusā vietā Jūrmalā, Dubultos, vide un telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir iespēja iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju:

Izglītības programmas kopas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Mācību ilgums

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

4 gadi

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

4 gadi

Komerczinības (neklātiene)

Rūpniecības komercdarbinieks

2 gadi

Datoru lietošana

Informācijas ievadīšanas operators

1 gads

Komerczinības

Tirdzniecības zāles darbinieks

1 gads

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Palīgšuvējs

2 gadi

Metālapstrāde

Montāžas darbu atslēdznieks

1 gads

Mājturība

Veļas mazgātājs un gludinātājs

960 stundas

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs

1204 stundas

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs

684 stundas

Datoru lietošana

Informācijas ievadīšanas operators

720 stundas

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

960 stundas

Elektriskās iekārtas

Elektroiekārtu montētājs

1040 stundas

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana – Apdrukas tehnoloģijas

-

570 stundas

 un Koledžā – pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Izglītības programmas kopas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Mācību ilgums

Mārketings un tirdzniecība

Mārketinga un tirdzniecības speciālists

Pilna laika klātiene – 2,5 gadi

Nepilna laika neklātiene – 3 gadi

Cilvēku resursu vadība

Personāla speciālists

Pilna laika klātiene – 2,5 gadi

Nepilna laika neklātiene – 3 gadi

Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedis

Pilna laika klātiene – 2,5 gadi

Nepilna laika neklātiene – 3 gadi

Viesnīcu servisa vadība

Viesnīcu pakalpojumu organizators

Pilna laika klātiene – 2 gadi

Nepilna laika neklātiene – 2,5 gadi

Lietišķo sistēmu programmatūra

Programmētājs

Pilna laika klātiene – 3 gadi

 

Informācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Pilna laika klātiene – 3 gadi

 

Cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, mācības tiek finansētas no valsts budžeta, un tā saņemšanas laikā tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā pēc nepieciešamības Jūrmalā un 3x ēdināšana.

Līdztekus iespējai iegūt izglītību, valsts nodrošina arī bezmaksas veselību uzlabojošas vai nostiprinošas procedūras, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu trīs reizes dienā, kā arī transportlīdzekļa vadītāju apmācības.

Mācību laikā tiek nodrošināta iespēja izmantot mūsdienīgu mācību bibliotēku, kā arī tiek piedāvātas daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – vokālais ansamblis, sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tematiskie vakari u.c.

Mācību iespējas ir elastīgas un piemērotas dažādiem iepriekšējās izglītības līmeņiem. Pieejamas dažādas mācību formas – klātiene un neklātiene.

Pirms mācību uzsākšanas cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kas ilgst līdz desmit dienām. Tā laikā SIVA speciālisti izvērtē cilvēka vēlmes, veselības stāvokli, zināšanas un iemaņas, palīdzot izvēlēties piemērotāko profesiju un mācību formu.

SIVA arī realizē ESF projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001.

Būs pieejama informācija par izglītības iespējām:
• 5 jaunās projekta tālākizglītības programmās;

Izglītības programmas kopas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Mācību ilgums

Koka izstrādājumu izgatavošana

Galdnieka palīgs

18 mēneši

Dārzkopība

Dārzkopis

6 mēneši

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

1 gads

Floristikas pakalpojumi

Florists

1 gads

Komerczinības

Noliktavas darbinieks

6 mēneši

  • projektā izstrādātās 35 prasmju programmās personām ar smagu invaliditāti un/ vai garīga rakstura traucējumiem.