Informē par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu privātpersonām

Informē par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu privātpersonām

Lai cik liels būtu dzīvokļa remonts– nojaukta starpsiena un paplašināta viesistaba vai tikai nomainīti logi un durvis, būvgružu rašanās ir neizbēgama. Attiecīgi rodas jautājums– kur likt šos atkritumus, jo sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros tos izmest nedrīkst.

Jēkabpils administratīvajā teritorijā mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu un pārvadāšanu veic atkritumu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. Atgādinām, ka katrs pats ir atbildīgs par būvgružu savākšanu- remontdarbu veicējam pašam jāparūpējas par radušos būvgružu utilizāciju un no saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas.

Remontdarbu rezultātā rodas būvniecības atkritumi, kuri tiek pieskaitīti pie ražošanas atkritumiem. Parasti mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi satur betonu, koksni, metālus, ģipša paneļus, un jumta apdares materiālus. Šos atkritumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pants nosaka: aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

Ja paredzēti plašāka apjoma remontdarbi, būvniecības ieceres dokumentus par plānoto būvniecību jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvvaldē, kā arī jānoslēdz līgums ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” par būvniecības atkritumu savākšanu. Šajā gadījumā ir vērts padomāt par būvniecības atkritumiem speciāli paredzēta konteinera pasūtīšanu. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientiem piedāvā vaļējus konteinerus būvgružiem ( 5 m3 vai 8 m3), kā arī slēdzamu konteineru (10 m3), kuru jebkurā laikā var aizslēgt, nodrošinoties, ka neviens cits konteinerā savus atkritumus nevarēs izmest. Kad konteiners būs piepildīts, atkritumu apsaimniekotājs ieradīsies ar savu transportu un to savāks. Būvniecības atkritumus var kraut arī kaudzē, iepriekš par to paziņojot uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas speciālistam t.: 65237660. Maksa par izvešanu tiks noteikta pēc atkritumu svara (44,69 eiro/t) un transporta izdevumiem.

Savukārt, ja remontdarbi nav bijuši apjomīgi un nomainītas tikai, piemēram, durvis, radušos atkritumus var personīgi nogādāt atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, vai pieteikt to izvešanu, zvanot pa tālruni 65237660. Maksu par būvniecības atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1 nosaka pēc atkritumu svara ( 44,69 eiro/t).

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste