Bebru mikrorajonā plīsis maģistrālais ūdensvads

Bebru mikrorajonā plīsis maģistrālais ūdensvads

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka sakarā ar maģistrālā ūdensvada plīsumu Bebru mikrorajonā, ir atslēgta ūdens padeve šādām mājām: Bebru 26, 27, 28, 30, 31, 33.

Šobrīd notiek remontdarbi. Ūdens padeve tiks atjaunota pēc avārijas novēršanas.

 

SIA “Jēkabpils ūdens”