Iznācis pašvaldības laikraksta “Jēkabpils vēstis” marta numurs

Iznācis pašvaldības laikraksta “Jēkabpils vēstis” marta numurs

Šodien iznācis Jēkabpils pilsētas pašvaldības laikraksta “Jēkabpils vēstis” marta numurs. Laikrakstā var gūt plašāku informāciju par vairākiem šobrīd pilsētā notiekošajiem projektiem ielu tīkla sakārtošanā – Neretas ielu, Pasta ielu un Zīlānu ielu. Laikrakstā arī informācija par tikko apstiprinātajām pilsētas vizuālās identitātes vadlīnijām un jauno Jēkabpils pilsētas logotipu. Laikrakstā lasāma arī cita aktuālā informācija par pieņemtajiem domes lēmumiem, kā arī aicinājums dalībai veselības nedēļas norisēs un par gaidāmajiem notikumiem aprīlī kultūrā un sportā. Pašvaldības laikrakstu var lasīt arī pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv., sadaļā Pašvaldība. Publikācijas un statistika. https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/jekabpils-vestis/2019/jekabpilsvestis2019-marts-web.pdf

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa