Lielā talka - 27.aprīlī !

Lielā talka - 27.aprīlī !

Pienācis pavasaris, kad mostas daba, atlido gājputni un cilvēki aizvien vairāk vēlas laiku pavadīt brīvā dabā. Nokūstot sniegam pļavās, mežos, ceļu malās parādās arī neapzinīgu cilvēku radītās atkritumu kaudzes. Šie cilvēki nedomā par to, kas paliek aiz viņiem un aizmirst par savu atbildību pret vidi, kurā paši dzīvo. Ja nebūtu sušķu ikdienā, arī lielu atkritumu vākšanas kampaņu mums nevajadzētu. Līdzekļus, ko pašvaldība maksā par šo atkritumu izvešanu varētu novirzīt citiem mērķiem- pilsētas teritorijas labiekārtošanai. 2018.gadā poligonā Dziļā vāda ir nogādātas 5770 t nešķiroto sadzīves atkritumu. Latvijas Ārstu biedrības priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece: “Vesels cilvēks var būt tikai uz veselas planētas Zeme. Ja domājam par veselību, mums visupirms jādomā par tīru vidi un ilgstpējīgu risinājumu meklēšanu ikvienā tautsaimniecības nozarē. Mums nav atlicis daudz laika uz šīs planētas nedomāt par vidi un klimata pārmaiņām. Domājam un darām, lai Zeme un mēs būtu veseli!” 
Savas pastāvēšanas otro desmitgadi Lielā talka aizsāk ar jaunām vēsmām. Šajā dienā cilvēki aicināti ne tikai vākt atkritumus, vācot tos arī šķirot. Iedzīvotāji varēs saņemt atkritumu maisus, kas šogad ir baltā un zilā krāsā. Zilajos maisos lasīsim visa veida plastmasu, baltajos maisos – visus pārējos atkritumus. Maisus varēs saņemt 25. un 26.aprīlī pašvaldības garāžās no plkst.9.00-11.00 pirms tam zvanot pa tālruni 26429110.
Aicinām Izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumus, kā arī brīvprātīgos entuziastus organizēt kolektīvas talkas, oficiāli reģistrējot tās Lielās Talkas mājas lapā WWW.TALKAS.LV un pieteikt savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē Lielās Talkas mājas lapā, norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņemt maisus un vienoties ar pašvaldību par savākto atkritumu aizvešanu. 

Šī gada 4.maijā, valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, Jēkabpilī notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārā parāde. Galvenā parādes norises vieta būs Rīgas iela, Krustpils saliņa, Uzvaras parks.
Lai godam sagaidītu viesus pilsētas pašvaldība aicina 27.aprīlī  sakopt  iepriekšminētās vietas. Līdzi lūdzu ņemiet grābekļus, dārza šķēres un protams labu garastāvokli. Tikšanās plkst.9.00. Krustpils saliņas stāvlaukumā. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt pa tālruņiem Lielās talkas koordinatoriem- Ivetai Vārnai 29275368 un Anitai Truksnei 26131430 

Lielās talkas ietvaros no 15.04.-30.04. norisinās akcija par nolietoto auto riepu nodošanu, kurā viena privātpersona varēs nodot bez maksas četras vieglo auto riepas. Tās var nodot atkritumu pieņemšanas punktā Zemgales ielā 24/1.Talkas laikā tiek vāktas visa veida auto riepas, izņemot traktoru. Svarīgi atcerēties, ka Lielās talkas atkritumi nav vecās mantas no māju pagrabiem un atkritumu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu māju teritorijās. Lielā talka ir koplietošanas teritoriju sakopšanas pasākums katrā Latvijas pilsētā, novadā, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Būsim atbildīgi un cienīsim sevi, viens otru un arī apkārtējo vidi, kurā pašiem vien jādzīvo!
Pēc labi padarīta darba- kopīgas pusdienas!  

Anita Truksne
Lielās talkas koordinatore Jēkabpils pilsētā