Piedāvā iespēju apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu

Piedāvā iespēju apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu

Jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu

Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā "Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana". Atbalsta grupa paredzēta vecākiem saskarsmes kvalitātes uzlabošanai ar bērniem.

Atbalsta grupas programma “Vecāku loma” paredzēta tiem, kuri vēlas:

  • Labāk izprast vecāku lomas daudzveidību, papildināt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi funkcionētu šajā lomā;
  • Stiprināt savu kā vecāka pozitīvu pašvērtējumu un gūt idejas, kā vecāki var veidot labu pašvērtējumu bērnam;
  • Trenēt saskarsmes, konfliktu risināšanas prasmes attiecību veidošanā ar bērnu;
  • Iegūt vai paplašināt priekšstatu par nevardarbīgas disciplinēšanas iespējām un paņēmieniem;
  • Rūpēties par savas emocionālās dzīves kvalitāti, apzināties iespējamās piedzīvotās sāpinājuma situācijas, mācīties pārvarēt tās.

Programma sniedz praktiskas iemaņas tam, kā var darboties savas emocionālās labsajūtas labā. Darbs ar sevi nav teorija, tā ir prakse! Teorētiska informācija tiks iekļauta nedaudz,  lai paskaidrotu to, kas attiecas uz uzdevumiem, kuri  jāveic. Nodarbību lielākā daļa paredzēta kā praktiski uzdevumi un atgriezeniskā saite par tiem.

Pasākums tiks organizēts kā nodarbības slēgtā grupā (jaunu dalībnieku uzņemšana beidzas sākot ar 2. tikšanos), grupā varēs pieteikties vismaz 10-12 dalībnieki.

Programmā paredzētas 12 nodarbības, katra 2 stundas, un nodarbības notiks vienu reizi nedēļā (par nodarbību plānu notiks vienošanās pirmajā grupas tikšanās reizē).

Nodarbības vadīs psiholoģe Inita Zarkeviča.

Pirmā tikšanās notiks 13.aprīlī plkst.10.00 biedrības Kristīgai paaudžu kopībai “TILTS” telpās Dambja ielā 10, Jēkabpilī (ieeja ēkā no Filozofu ielas).

Interesentus aicina pieteikties rakstot uz e-pastu rozlapa.ieva@gmail.com vai inita.zarkevicha@gmail.com (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu), papildus informācija zvanot pa tālruni 27040603.

Pasākums ir bez maksas.

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa
Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.