Aicina uz lekciju “Garīgās veselības problēmas – cēloņi, sekas, profilakse”

Aicina uz lekciju “Garīgās veselības problēmas – cēloņi, sekas, profilakse”

Uz kārtējo sarunu par garīgās veselības jautājumiem aicina biedrības “Laimes kalve” psiholoģe Anita Trumpika 25.aprīlī plkst.16.00 Jēkabpils bankas vēsturiskajā ēkā Pormaļa ielā 11. Šoreiz  tēma  “Garīgās veselības problēmas – cēloņi, sekas, profilakse” izglītos par ikdienas notikumu savstarpējo saikni un mūsu pašu katrā situācijā izvēlēto rīcību tālejošāku ietekmi. Lekcija “Garīgās veselības problēmas – cēloņi, sekas, profilakse” būs aktuāla ikvienam, ja vēlamies dzīvot kvalitatīvi.

Piedalīties var ikviens iedzīvotājs, vēlams iepriekš pieteikt dalību e-pastā: agita.pleiko@edu.jekabpils.lv vai pa tālruni 28804950.

Pasākums organizēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības realizētā projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros.

Agita Pleiko,
Jēkabpils Izglītības pārvaldes projektu vadītāja

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem