Par vēlēšanu iecirkņa noskaidrošanu un maiņu 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Par vēlēšanu iecirkņa noskaidrošanu un maiņu 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Jēkabpils vēlēšanu komisija atgādina, ka 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiks 25.maijā, vēlētāju uzskaitei tiks lietots Vēlētāju reģistrs, un katrs vēlētājs vēlēšanām tiek iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā, kur jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas atbilst vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā pa pastu ir izsūtījusi informāciju par vēlēšanu iecirkni.

Iecirkni, kurā jābalso, var noskaidrot arī internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu - Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana (https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00) vai zvanot uz  Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999.

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā būs grūti sasniedzams, vēl līdz 7. maijam iecirkni var mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos veidos:

1. Tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu - Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa (https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/e-pakalpojumi/velesanasepak.html);
2. Klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iecirkņa maiņu var veikt Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, tālrunis 65236777.

Jēkabpils vēlēšanu komisija
Tālrunis informācijai: 26599440; 28447413