Nodod svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai

Nodod svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai

17.aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Jēkabpils nodaļas organizētais pasākums, kurā trīs Latvijas Republikas pilsonības pretendentes svinīgajā ceremonijā deva solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Svinīgo solījumu ceremonijā nodeva Ļubova Grahoļska, Oksana Inķēna un Jeļena Vjatere. Pēc svinīgā solījuma došanas un parakstīšanas, pilsonības pretendentes sveica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Jēkabpils nodaļa un Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa.
Kopš 2013.gada topošajiem pilsoņiem solījums par uzticību Latvijai ir jānodod svinīgā ceremonijā. Ar svinīgo solījuma došanu un parakstīšanu beidzas pretendentu naturalizācijas iesnieguma izskatīšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, pēc tam pretendenti saņems Ministru kabineta izdotu rīkojumu par pilsonības piešķiršanu un varēs noformēt Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu – pasi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa