Pašvaldības nedēļas plāns 23.04.- 28.04.

Pašvaldības nedēļas plāns 23.04.- 28.04.

Šonedēļ, no 23.04.-28.04., pašvaldībā komiteju un komisiju sēdes nenotiks!

No 18.aprīļa līdz 10.maijam notiek publiskā apspriešana tematiskajam plānojumam “Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcija”. Ar tematiskā  plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta telpās (Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī) darba laikā. Papildus informācija: www.jekabpils.lv, sadaļā Sabiedrība, Sabiedrības līdzdalība, Sabiedriskā apspriešana.

No 18.aprīļa līdz10.maijam noteikts publiskās apspriešanas termiņš par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam pilnveidoto redakciju (3.0). Ar teritorijas plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta telpās (Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī) darba laikā. Papildus informācija: www.jekabpils.lv, Sabiedrība, Sabiedrības līdzdalība, Sabiedriskā apspriešana.

23.aprīlī
plkst.10.00 Krustpils kultūras nama Mazajā zālē notiks pasākums, veltīts Bibliotēku nedēļai  2019, “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Šajā dienā notiks Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētā sanāksme Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem. Plānots, ka sanāksmē uzstāsies Valters Ščerbinskis, vēsturnieks, Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītājs, kurš runās par Nacionālo enciklopēdiju – nozīmīgu zināšanu resursu  latviešu valodā, kā arī Aldis Liepa, Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītājs, par tēmu- 3td e-grāmatu bibliotēka un citi e-resursi, Hugo.lv tulkotājs. Pasākumā uzstāsies arī citi lektori, kā arī tiks diskutēts par citām v/a Kultūras informācijas sistēmu centra aktualitātēm un citiem jautājumiem.

25.aprīlī
plkst.10.00 Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zālē notiks Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu pirmsskolas izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas grupas, kuras īsteno 6 – 7 gadus vecu bērnu obligāto apmācību, ikgadējie sporta svētki. Plānots, ka bērni no 24 komandām kopā vairāk nekā 440 dalībnieki piedalīsies jautrās sporta stafetēs.

27.aprīlī aicinām uz Lielo Talku!
Šī gada 4.maijā, valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, Jēkabpilī notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārā parāde. Galvenā parādes norises vieta būs Rīgas iela, Krustpils saliņa, Uzvaras parks. Tādēļ Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina 27.aprīlī Lielās Talkas dienā sakopt  iepriekšminētās vietas. Talkotājiem lūgums līdzi ņemt grābekļus, dārza šķēres un protams, labu noskaņojumu. Tikšanās plkst.9.00. Krustpils saliņas stāvlaukumā. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt pa tālruņiem Lielās talkas koordinatoriem- Ivetai Vārnai 29275368 un Anitai Truksnei 26131430

Savas pastāvēšanas otro desmitgadi Lielā talka aizsāk ar jaunām vēsmām. Šajā dienā cilvēki aicināti ne tikai vākt atkritumus, vācot tos arī šķirot. Iedzīvotāji varēs saņemt atkritumu maisus, kas šogad ir baltā un zilā krāsā. Zilajos maisos lasīsim visa veida plastmasu, baltajos maisos – visus pārējos atkritumus. Maisus varēs saņemt 25. un 26.aprīlī pašvaldības garāžās no plkst.9.00-11.00 pirms tam zvanot pa tālruni 26429110.

Aicinām Izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumus, kā arī brīvprātīgos entuziastus organizēt kolektīvas talkas, oficiāli reģistrējot tās Lielās Talkas mājas lapā WWW.TALKAS.LV un pieteikt savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē Lielās Talkas mājas lapā, norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņemt maisus un vienoties ar pašvaldību par savākto atkritumu aizvešanu.

Lielās talkas ietvaros no 15.04.-30.04. norisinās akcija par nolietoto auto riepu nodošanu, kurā viena privātpersona varēs nodot bez maksas četras vieglo auto riepas. Tās var nodot atkritumu pieņemšanas punktā Zemgales ielā 24/1.Talkas laikā tiek vāktas visa veida auto riepas, izņemot traktoru.

Informācija par aktualitātēm Jēkabpils pilsētas pašvaldībā: www.jekabpils.lv

Kultūras aktivitātes

23. aprīlī
plkst. 17.00 Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā saruna ar Silviju Strušeli „Pozitīvs skatījums uz sevi un dzīvi”. Sarunu vadīs Silvija Strušele, NLP meistars, neirolingvistiskās programmēšanas NLP specializēto kursu trenere. Pilnveidosim prasmi sevī un citos cilvēkos saskatīt pozitīvo!

No 23. līdz 27. aprīlim
Latvijā norisināsies Bibliotēku nedēļa „Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Jēkabpils pilsētas bibliotēka uzrunās jēkabpiliešus, aicinot dalīties stāstā par savu īpašo grāmatu. Stāstus publiskos bibliotēkas sociālajos tīklos. Abonementā lasītāji tiks aicināti ieteikt kādu sev mīļu grāmatu izlasīt arī citiem, to ievietojot plauktā „Izlasi arī tu!”. Savukārt izstādē „No grāmatas CV” būs apskatāmas grāmatas, par kurām varam izstāstīt kādu interesantu stāstu par tās tapšanu, cenzēšanu, saturu, tirdzniecību vai kādu kuriozu saistībā ar to.

24. aprīlī
plkst. 13.30 Krustpils kultūras namā norisināsies tikšanās ar žurnālu „Ilustrētā Zinātne” un „Ilustrētā Pasaules Vēsture” pārstāvjiem un Latvijas Universitātes ģeologu Māri Krievānu.

25. un 26. aprīlī 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieki Bibliotēku nedēļā:  aicina visus, kuriem grāmata ir svarīga, uz neparastu tikšanos jeb „Aklo randiņu ar grāmatu”. Bibliotēkas rīkotajā „Aklajā randiņā ar grāmatu” aicināts piedalīties ikviens, lai netradicionālā veidā izvēlētos sev lasāmvielu.

26. aprīlī
aicinām uz izrādi bērniem un vecākiem „Kaka un pavasaris”, kas notiks Jēkabpils Tautas namā plkst. 14.00. Izrāde veidota pēc igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka grāmatas „Kaka un pavasaris” motīviem. Izrādes mērķauditorija ir bērni vecumā no 4 līdz 10 gadiem.

27. aprīlī
plkst. 17.00 Krustpils kultūras namā notiks tradicionālais pavasara deju maratons. Ja gribat smelties dzīvesprieku un enerģiju, tad nāciet un izbaudiet burvīgu pēcpusdienu! Piedalās jauniešu deju kolektīvs „Delveri” (vad. Ingrīda Feldmane) un viņu draugi – JDK „Zālīte” (Jūrmala), JDK „Daugaviņa” (Pļaviņas), JDK „Zalktis” (Rīga), TDA „Ačkups” (Rīga), VPDK „Artava” (Rīga), VPDK „Letkiss” (Sala).

27. aprīlī
plkst. 12.00 Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā (Jēkabpilī, Rīgas ielā 210/212) Jēkabpils interešu apvienība „Literāts” aicina jaunus, radošus dalībniekus. Tikšanās gaitā paredzēta diskusija par literāriem darbiem semināra formā, kā arī radoši un izziņu veicinoši uzdevumi. Kalpot literatūrai nozīmē izzināt, pētīt rakstītu vārdu, meklēt savu radošu stilu un vienlaikus satikt citus radošus cilvēkus, kuriem ir tāds pats aicinājums. Arī Jēkabpilī jau ilggadēji ir šāda iespēja. Līdz 15. aprīlim e-pastā literaats@inbox.lv dalībniekiem jāiesūta desmit dzejoļi, viens stāsts, luga vai cits radošs darbs.

29. aprīlī
plkst.17.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks Bibliotēku nedēļas noslēguma pasākums – stāstu pēcpusdiena „Es + mana grāmata = pārmaiņas”.

30. aprīlī
plkst. 16.00 Jēkabpils Tautas namā aicinām uz tikšanos ar igauņu dzejnieku Contra un latviešu dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu. Saruna par nesen izdoto Contras dzejas izlasi „Tik grūti ir būt latvietim”. Tajā ir apkopoti gan viņa igauņu valodā rakstītie dzejoļi Guntara Godiņa atdzejojumā, gan arī daži Contras paša rakstītie dzejoļi latviešu valodā. Īpašu šarmu Contras dzejai piešķir bagātīgā humora, satīras, ironijas un paradoksu klātbūtne. Ieeja uz pasākumu bez maksas.

Vairāk info: Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv

Jēkabpils Vēstures muzejs

Līdz 5. maijam Krustpils pils Marmora zālē būs apskatāma Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ceļojošā izstāde “Cēsnieki Brīvības cīņās”.  Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 eiro.

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 eiro.

Vairāk info: Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Sporta aktivitātes

23.aprīlī
plkst. 11:00 Mežaparkā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (senioriem)
          18:00 Jēkabpils sporta centra stadionā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports).

24.aprīlī
no plkst. 16:00-19:00  Ozolsalā notiks „Orientieris 2019” (marķējums no Spuņģēniem – pagrieziens uz Kaķīšiem (Antūžiem)

25.aprīlī         
plkst. 11:00 Mežaparkā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem);

plkst. 18:45 Jēkabpils sporta namā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports).

26.aprīlī
plkst. 18:00 „Citrus SPA” baseinā Pusstundas peldējums.

Vairāk info: Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv

NVO aktualitātes no 23. līdz 28. aprīlim

Fotomirkļu izstāde ‘’Brīvpratīgais. 365 dienas’’, Brīvības ielā 45 Jēkabpils kāpņu telpā. Erasmus+ programmas “Volunteer’s discovery” projekta dalībnieku darbs.

Otrdien, 23. aprīlis
no plkst.09.00 -13.00 biedrībā „Ūdenszīmes” Kaldabruņas skola, regulāri atvērto durvju dienas.
plkst.10.00 Dienas centra “Kopā būt” Dāmu klubiņa aktivitātes. Krāšņāko olu konkurss un olu ripināšanas atrakcijas
plkst.10.00 Jēkabpils Invalīdu biedrībā rokdarbi – šūšanas nodarbības, sveču dekorēšanas dažādās tehnikas.  Vada Raisa.
plkst.12.00 Kā ik katru otrdienu, biedrības “Sasaiste“ dejotājas - grupas “Dejo vesels” mēģinājumi.
plkst. 14.30 Sūnu pamatskolā notiek stunda par tēmu  ‘’KAS ir  brīvpārtīgais darbs’’.  Par pieredzi bŗīvprātīgā darba organizēšanā Jēkabpils NVO resursu centrs.  

Trešdien, 24. aprīlis
plkst.10.00 Dienas centrā “Kopā būt” tiekas Dāmu klubiņa aktīvistes. 
plkst.14.00 "Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā". Individuālas nodarbības dienas centra "Kopā būt" apmeklētājiem. Vada Maira.
no plkst.15.00  Dienas centra “Kopā būt” kokapstrādes nodarbības, īpaši aicinātas  ģimenes ar bērniem (no 11 gadiem). Iepriekšēja pieteikšanās. Vada galdnieks Dainis.

Pirmdien, otrdien, trešdien Jēkabpils Invalīdu biedrībā no 10.00-13.00 darbojas veļas mazgātuve maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Ceturtdien, 25. aprīlis
plkst.10.00 -15.00 biedrībā ‘’Sasaiste ‘’ auduma maisiņu gatavošana, šūšana. 
plkst.11.00 Praktisko iemaņu apgūšanas nodarbības „Zini-dari” Dienas centra „Kopā būt” apmeklētājiem. Gatavojamies Lieldienām. 
no plkst.13.00 Dienas centrā "Kopā būt" brīvais apmeklējums.
plkst.14.00 "Jauno tehnoloģiju izmantošana ikdienā". Individuālas nodarbības dienas centra "Kopā būt" apmeklētājiem. Vada Maira.
plkst.17.15 poļu valodas nodarbības. Vada Erasmus+ programmas projekta brīvprātīgā no Polijas Marta.

25.,26.,27.aprīlis  Nākotne sākas šodien! Bērni. Vecāki. Profesionāļi.

Biedrība “Tilts” aicina uz semināru “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” profesionāļus darbam ar ģimenēm un bērniem. Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē.

Piektdien, 26. aprīlis
plkst.10.00 -15.00 biedrībā ‘’Sasaiste ‘’ auduma maisiņu gatavošana, šūšana. 
no plkst.09.00-13.00 biedrībā „Ūdenszīmes”, Kaldabruņas skola, regulāri atvērto durvju dienas.
plkst.10.00 Dienas centrā “Kopā būt” galda spēles SCRBABBLE turnīrs.
no plkst.13.00 Individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā, kā arī var pieteikties komunālo maksājumu elektronisko rēķinu saņemšanas apmācībai.

Tikai aprīlī akcija: Grāmatas OTRĀ ELPA !
Atnes grāmatas uz Brīvības ielu 45, Jēkabpils, 2 stāvu.

**** Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība SR Dienas centrs "Kopā būt". Adrese: Jaunā iela 39i, Jēkabpils

Ligita Upīte
Valdes priekšsēdētāja vietniece
Jēkabpils NVO resursu centrs

Vairāk info par Jēkabpils nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

Vairāk info par aktualitātēm Jēkabpils pilsētas pašvaldībā: www.jekabpils.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa