Finansiāli atbalstītas divas filmas

Finansiāli atbalstītas divas filmas

11. aprīļa domes sēdē tika pieņemti divi lēmumi par finansiālā atbalsta piešķiršanu divām filmām. 

Domes sēdē tika nolemts piešķirt 2600 EUR lielu atbalstu SIA “Drejas” vadītāja, žurnālista, producenta Ata Klimoviča veidotajai filmai “Zobens un zābaki”. Filma stāsta par Jēkabpils jaunajiem zemessargiem, viņu ikdienas gaitām, apmācībām un dzīvi. Filmas pirmizrāde plānota šī gada 4.maijā, Jēkabpils Tautas Namā plkst. 18.30.

Tāpat, tika lemts piešķirt 300 EUR lielu finansiālu atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas katedras bakalauru programmas 3.kursa studentu Kristiānas Šukstas un Krišjāņa Pleiko diplomdarba īsfilmas "Apgaismība" izveidei. Filma jau šobrīd tiek filmēta Jēkabpils pilsētā, iekļaujot pilsētas ievērojamākās un skaistākās vietas, kas varētu veicināt pilsētas tūrismu un pilsētas atpazīstamību un popularizēšanu plašākai sabiedrībai Latvijā un ārvalstīs. Akadēmijas jauno režisoru filmas tiek demonstrētas Latvijas Televīzijā, kā arī dažādās filmu skatēs kultūras, mākslas un kinomākslas festivālos Latvijā un ārvalstīs. 

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa