Ārkārtas domes sēdē par Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju apstiprina Aivaru Krapu

Ārkārtas domes sēdē par Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju apstiprina Aivaru Krapu

Šodien, 30.aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sasauca ārkārtas domes sēdi, izsludinot sekojošu sēdes darba kārtību:
1.  Par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata;
2.  Par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Ārkārtas domes sēdi vadīja domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļavina.  Balsojot par pirmo darba kārtības jautājumu, ar 7 balsīm PAR (Broņislavs Ivanovskis, Aivars Kraps, Kristīne Ozola, Leonīds Salcevičs, Aleksandrs Deinis, Nikolajs Anuškevičs, Māris Dimants) un 5 balsīm PRET (Raivis Ragainis, Andrejs Gavrilovs, Mārtiņš Svilis, Aigars Nitišs, Līga Kļaviņa) deputāti lēma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Otrajā sēde jautājumā par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu Aigars Nitišs izvirzīja Raivja Ragaiņa kandidatūru, savukārt Leonīds Salcevičs rosināja deputātu balsojumam Aivara Krapa kandidatūru.
Jēkabpils pilsētas domes deputātiem, balsojot par abiem kandidātiem, ar 7 balsīm PAR (Broņislavs Ivanovskis, Aivars Kraps, Kristīne Ozola, Leonīds Salcevičs, Aleksandrs Deinis, Nikolajs Anuškevičs, Māris Dimants) un 5 balsīm PRET (Raivis Ragainis, Andrejs Gavrilovs, Mārtiņš Svilis, Aigars Nitišs, Līga Kļaviņa) par Jēkabpils domes priekšsēdētaju tika apstiprināts Aivars Kraps.

Ārkārtas domes sēdē nepiedalījās deputāte Signe Bērziņa. 

Informējam, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 17.04.2019 tika  saņemts 8 deputātu iesniegums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata un ārkārtas sēdes sasaukšanu.