Jēkabpils reģionālā slimnīca saņem Rotari kluba dāvinājumu

Jēkabpils reģionālā slimnīca saņem Rotari kluba dāvinājumu

Pateicoties Rīgas Rotari klubam un Lidesbergas (Zviedrija) Rotari klubam tika sagatavots un apstiprināts Rotari Global Grant projekts GG 1980295. Projekta ietvaros tika savākti līdzekļi 30 945.75 EUR apmērā, par ko tika iegādātas iekārtas Jēkabpils slimnīcas dzemdību nodaļai un Perinatālās aprūpes centram: 
3 jaundzimušo sildošās gultiņas ar matračiem un fototerapijas ligzdiņām, 3 pulsa oksimetri, bilirubīna daudzuma mērītājs un 6 perfuzori.

Šomēness visas iekārtas jau tika nogādātas uz slimnīcu un uzstādītas. PAC nodaļas darbinieki atzīst, ka visas iekārtas ir vērtīgas un noteikti nodrošinās augstāku kvalitāti jaundzimušo aprūpē.

Arī iepriekš Jēkabpils reģionālās slimnīcas sadarbība ar Rotari klubu bija veiksmīga. 2018.gadā tika pabeigta ROTARI Global Grant projekta “R10 Latvija 100 Jēkabpils slimnīcas dzemdību nodaļa” Nr. GG175982 realizācija. Projekta rezultātā 11 Zviedrijas, 3 Latvijas, 1 ASV un 1 Nīderlandes klubi, 3 ROTARI apgabali, Jēkabpils pašvaldība un Jēkabpils slimnīca kopā investēja 116 355.00 ASV dolārus. Slimnīcas dzemdību nodaļai tika iegādāts aprīkojums  97402.2 EUR vērtībā – kardiotokogrāfs, fototerapijas lampa, ultraskaņas diagnostikas iekārta, mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta, jaundzimušo inkubators, jaundzimušo vitālo funkciju monitors, audiometrs, trīs funkcionālās gultas grūtniecēm.

Slimnīca izsaka milzīgu pateicību visiem atbalstītājiem!

Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekle
Inna Budovska