Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Domes priekšsēdētāja Aivara Krapa pateicība par 4.maija Nacionālo bruņoto spēku simtgades militārās parādes organizēšanu Jēkabpilī

Domes priekšsēdētāja Aivara Krapa pateicība par 4.maija Nacionālo bruņoto spēku simtgades militārās parādes organizēšanu Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps izsaka pateicību par 4.maija Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 29.gadadienas svētku un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku simtgades parādes sekmīgu organizēšanu Jēkabpilī!

Paldies katram, kurš pielika pūles un atbildīgu darbu, veiksmīgi nodrošinot pasākumu norisi, kas pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku no Jēkabpils, kā arī apkārtējiem reģioniem!

Paldies uzņēmumiem, iestādēm par atbalstu un sapratni, paldies  Rīgas ielas iedzīvotājiem par savu īpašumu sapošanu svētkiem, paldies pašvaldības darba grupai un katram iestādes darbiniekam par pašaizliedzīgu darbu, lai svētki izdotos!

Paldies:

Par svinīgo svētku dievkalpojumu Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei un priesterim Ēvaldam Bērziņam, Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes prāvestam Viktoram Naglim un Jēkabpils Dievmātes dzimšanas Romas katoļu draudzes prāvestam Viktoram Siļčonokam

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Gogulim

Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzevičam

Valsts policijas priekšniekam ģenerālim Intam Ķuzim

Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandierim, pulkvedim Mārim Simsonam

Zemessardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšniekam, pulkvežleitnantam Gunāram Vizulim

Kultūras pārvaldes administrācijai:
Intai Ūbelei
Lienei Lambai- Nadjkinai
Ievai Druveniecei
Jurgitai Bareikai

Tehniskajam personālam :
Aivaram Zubrickim , Ēvaldam Šidlovskim, Aigaram Ruģelim

Krustpils kultūras nams :
Rutai Kalniņai, Pēterim Kaņepam, Edgaram Bārbalam, Vitai Artjomenko, Aivaram Pugačam,
Sarmītei Skrimai Sandrai Kolosovskai , Marinai Boksbergai

Jēkabpils Tautas nams :
Everitai Stradiņai, Kasparam Siliņam, Ilmāram Mārānam, Silvai Gavarei

Pašvaldības darbiniekiem:
Raitam Sirmovičam
Margitai Liepiņai
Ievai Lapiņai
Aigai Sležei
Edgaram Dobelim
Aināram Gulbinskim
Anitai Moskovskai
Dzintaram Audriņam
Vitai Trofimovičai
Santai Lazarei
Anitai Truksnei
Ivetai Vārnai
Ilzei Akilovai
Normundam Mideram

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
SIA “Autobusu parks”
SIA “JK Namu pārvalde”
SIA “Pils rajona Namu pārvalde”
SIA “Jēkabpils ūdens”
LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonam un bataljona komandierim, pulkvežleitnantam Ventam Kodoram
Zemessardzes 3.Latgales brigādei
Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirknim un Zigmundam Januševskim
Militārajai policijai
Pašvaldības policijas darbiniekiem un Indulim Surkulim
Jēkabpils Vēstures  muzejam un Inesei Berķei
Jēkabpils pilsētas bibliotēkai, Renātei Lenšai, Anitai Rubinei un Gaidai Mežancei
Biedrībai “Jēkabpils mantojums “ un Sarmītei Ozoliņai 
Jēkabpils Sporta centram
Brīvprātīgajiem  jauniešiem un Ievai Gādmanei
SIA “ALB” un Raimondam Vilragim

Paldies visiem, kuri strādāja, lai tik plaša mēroga un tik daudzveidīgi svētku pasākumi izdotos! 

Lai svētku kopības sajūta un pozitīvās emocijas, mūsu pilsētai Jēkabpilij, dod spēku augt un attīstīties nākotnē!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps