Apbalvos par sasniegumiem izglītībā un kultūrā

Apbalvos par sasniegumiem izglītībā un kultūrā

5.jūnijā plkst.15.00 Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā, notiks Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu un viņu pedagogu svinīga apbalvošana par sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs, kā arī dažādos konkursos, skatēs un festivālos. Pasākumā sveiks pilsētas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem izglītībā, kā arī vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem kultūrā.

Apbalvos arī Jēkabpils pilsētas kultūras iestāžu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un to vadītājus par izciliem sasniegumiem kultūrā. Pasākumā sveiks vairāk nekā 80 izglītojamos, vairāk nekā 50 pedagogus, 28 izglītības iestāžu mākslinieciskās pašdarbības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kolektīvus, kā arī 11 Jēkabpils pilsētas amatiermākslu kolektīvus un to vadītājus.

Lēmums par naudas balvu piešķiršanu tika pieņemts 23.maija Jēkabpils pilsētas domes sēdē. No pašvaldības budžeta naudas balvām izglītības un kultūras jomā, kopā ar aprēķinātajiem nodokļiem, tiks atvēlēti 27 400 eiro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa