Jēkabpils skolēnu nodarbinātība 2019.gada vasaras brīvlaikā

Jēkabpils skolēnu nodarbinātība 2019.gada vasaras brīvlaikā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā katru gadu vasaras brīvlaikā pilsētas labiekārtošanas darbos tiek nodarbināti skolēni. 

Šogad, no 25. līdz 27.februārim notika skolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Šim pasākumam pieteicās 168 skolēni.

2017.gadā strādāja 40, 2018.gadā 71 skolēns. Šogad nodarbinātības programmas ietvaros strādās 73 skolēni - jūnijā 26, jūlijā 24 un augustā 23. Vēstures muzejā katru mēnesi strādās 2 skolēni.

Plānotie veicamie darbi:
 Sezonas strādniekam:
Uzturēt kārtībā pilsētas parkus un skvērus, Zilā karoga pludmali, Mežaparka teritoriju, Krustpils saliņas pieguļošo teritoriju, pilsētas apstādījumus u.c. sabiedriskās vietas – veikt tādus darbus kā taciņu slaucīšana, sadzīves atkritumus, nopļautas zāles, ja nepieciešams,  koku lapu, savākšanu, apstādījumu, bruģa ravēšana, soliņu krāsošana, u.c. atbilstoši nepieciešamībai un sezonai, veicamie darbi. 
Skolēni strādā gan Jēkabpils, gan Krustpils pusē. 
Eksponātu uzraugam ( Krustpils pilī, Jēkabpils vēstures muzejā un Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā "Sēļu sētā"):
1.    Veikt ekspozīciju un eksponātu uzraudzību;
2.    Konsultēt apmeklētājus audio-gida lietošanā;
3.    Reģistrēt apmeklētājus apmeklētāju reģistrācijas žurnālā;
4.    Darba dienas beigās veikt MP3 pārbaudi, nepieciešamības gadījumā uzlādēt akumulatorus;
5.    Sniegt informāciju muzeja apmeklētājiem savas kompetences ietvaros;
6.    Informēt muzeja vadību par konstatētajiem eksponātu bojājumiem vai to iztrūkšanu;
7. Pirms ekspozīciju atvēršanas pārliecinās par  nepieciešamajiem priekšnoteikumiem apmeklētāju ērtībām ( Vai ērti veras durvis, vai apgaismojums ir kārtībā u.c.), vajadzības gadījumā par trūkumiem ziņo nodaļas vadītājam, vai saimnieciskā dienesta vadītājam.

            
             
Informāciju sagatavoja
Iveta  Vārna