Veidosim dzīvi labāku pasākumā “SKATIES GLOBĀLI, RĪKOJIES LOKĀLI!”

Veidosim dzīvi labāku pasākumā “SKATIES GLOBĀLI, RĪKOJIES LOKĀLI!”

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru un jauniešu klubu “13.pirmdiena” lielos un mazos pilsētas iedzīvotājus aicina uz kārtējo projekta Bridge 47 pasākumu “SKATIES GLOBĀLI, RĪKOJIES LOKĀLI!”, kas norisināsies 07.jūnijā plkst. 15.00 laukumā pie Jēkabpils Valsts policijas, Brīvības ielā 122.

Pasākuma laikā atklāsim lielformāta sienas zīmējumu “Ilgtspējīgas attīstības mērķi”. To veidoja Jēkabpils māksliniece Ivanda Osīte.

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM)  un to, kādu ietekmi tie atstāj uz katru no mums un kā to sasniegšanu varam ietekmēt mēs. Saņemsiet atbildes uz jautājumiem par Globālajiem mērķiem, būs iespēja vērot priekšnesumus, ko demonstrēs mūsdienu deji kolektīvs “SUPER MIX” (Jēkabpils BJC, pedagogs L.Ābola), bet paši jaunākie pasākuma apmeklētāji savas domas un redzējumu varēs paust darbojoties radošajā darbnīcā.

Kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi?
2015. gada nogalē ANO pieņēma 17 IIgtspējīgas attīstības mērķus (turpmāk – IAM) jeb Globālos mērķus. Tie tika izstrādāti ilgstošā procesā, iesaistot arī sabiedrību visā pasaulē. Mērķi ir daļa no globālās vienošanās par pasaules attīstību līdz 2030. gadam. Mērķi ir vērsti uz tādu globālu problēmu kā nabadzība, bads, veselība, izglītība, globālā sasilšana, dzimumu līdztiesība, ūdensapgāde, sanitārija, enerģija, urbanizācija, dabas aizsardzība, sociālais taisnīgums, vides un resursu saudzējoša ražošana risināšanu.
Katram no 17 mērķiem ir vairāki apakšmērķi un izstrādāti indikatori, kas liecinās par to sasniegšanu. Šie mērķi ir universāli – attiecināmi uz visām valstīm un pasauli kopumā. Katrai valstij ir jāmeklē un jāīsteno savi nacionāla mēroga ieviešanas mehānismi, kā arī jāuzņemas globālā atbildība par mērķu īstenošanu pasaulē. Visas ANO dalībvalstis kopš 2015.gada strādā pie IAM īstenošanas nacionālajā līmenī. Arī Latvija kā atbildīga valsts strādā pie IAM integrēšanas valsts attīstības plānošanā.
Šī projekta mērķis ir veicināt dziļas un visaptverošas izpratnes veidošanos par pasaules un tās pilsoņu savstarpējo atkarību, uz kā pamata var radīt saskaņotu darbību un politiku, kā arī ilgtspējīgu patēriņu vienlīdzīgākas pasaules veidošanai, stiprinot globālo izglītību kā būtisku instrumentu sabiedrības un politikas veidotāju vidū (ierēdņi, politiķi, valsts un pašvaldību amatpersonas) ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Kāpēc ir svarīgi par to runāt?
2015.gadā pasaulē dzīvoja ap 7 miljardiem cilvēku. Prognozes rāda, ka 2050. gadā pasaulē varētu būt jau 11 miljardi iedzīvotāju. Mēs ar katru dienu patērējam arvien vairāk, un līdz ar to – arvien vairāk pieaug mūsu radītā ietekme uz vidi. Tāpēc ir svarīgi runāt par šīm tēmām ar iedzīvotājiem par sadarbības iespējām šo problēmu risināšanā, lai saglabātu planētu nākamajām paaudzēm.
 
Katrs no mums ir daļa no šīs planētas…

tālr.65235635
Daiga Zaķe, mob.tālr.26306704
e-pasts: iicbirojs@gmail.com